Verslag uit de gemeenteraad van 6.7.2017

Op 17 juli 2017, over deze onderwerpen: Cultuur, Gemeenteraad, Mobiliteit

Zele stapt mee in N-VA voorstel om European Disability Card in te voeren

Begin 2017 stapte België mee in een project om de European Disability Card te ontwikkelen en in te voeren. Deze kaart toont aan dat een bepaald persoon een beperking heeft. Op die manier zou men de toegankelijkheid tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap bevorderen en vereenvoudigen. De kaart zal binnenkort ook in Zele beschikbaar zijn, dankzij een voorstel van de N-VA fractie.

Fractieleider Herman Van Driessche: “Zele verleent reeds diensten op het vlak van Cultuur, sport en vrijetijdsbesteding en heeft ook een subsidiereglement hiervoor ontwikkeld. Daarom vroegen wij aan het gemeentebestuur om in het verlengde hiervan mee te stappen in dit project om op die manier personen met een beperking de hand te reiken en hun toegankelijkheid te bevorderen.

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad. Het blijft wel wachten tot september of oktober vooraleer de kaart beschikbaar zal zijn. Intussen kan er wel werk worden gemaakt van de concrete invulling ervan.
 

Verlichting langs spoorweg overgenomen door Eandis

Op de laatste Zeelse gemeenteraad informeerde N-VA fractieleider Herman Van Driessche nog eens naar de stand van zaken in het dossier over de verlichting van het fietspad langsheen de spoorweg. Uit een recente commissievergadering is immers gebleken dat Eandis de openbare verlichting zou overnemen van de gemeente.

Bedoeling hierbij is ook dat alle verlichting gaandeweg wordt vervangen door LED-verlichting. Een permanente verlichting zou energiezuiniger uitvallen dan een systeem waarbij het licht aan en uit gaat naargelang de passage van fietsers en voetgangers. Dit zal dat dan de optie worden. De overname door Eandis heeft evenwel geen invloed op het tijdschema van het project.

 

Werken in Langemuntstraat zorgen voor hinder

In de Langemuntstraat zijn momenteel serieuze werken bezig waardoor deze regelmatig niet toegankelijk is voor het verkeer. N-VA fractieleider Herman Van Driessche vroeg of er geen oplossing kon gevonden worden voor het plaatselijk verkeer. “Fietsers mogen in principe niet vanuit de Poststraat of Elststraat richting Tuitenstraat rijden. Voor de bewoners is dit allerminst opportuun.

Als antwoord opperde de schepen dat fietsers, ook als ze woonachtig zijn in de Langemuntstraat, best afstappen. Na wat verder aandringen werd toch beloofd om de situatie eens te bekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is