Verslag uit de gemeenteraad van 5.7.2018

Op 13 juli 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Grondruil Dendemondebaan nooit aan bod gekomen in gemeentelijke commissie

De site Spiegelpaleis aan de Dendermondebaan is aangekocht door notariskantoor Heiremans - Vandersnickt om er een nieuw kantoor- en woonproject te realiseren. Er moet een grondruil gebeuren waarbij de gemeente een opleg ontvangt van 164.442,80 euro. Het dossier werd voorgesteld op de laatste gemeenteraad.

De N-VA fractie vindt het project een goede zaak maar vindt het absoluut niet kunnen dat dit dossier nooit vooraf in een commissievergadering werd besproken en zomaar door de strot van de raadsleden wordt geduwd. Fractieleider Herman Van Driessche “Op zich is het een goed project, laat dat duidelijk zijn. Het is immers onmogelijk om een goed beeld te krijgen van één en ander, enkel door de inzage van het voorgelegde dossier. Wij hebben ons dan ook integraal onthouden.

 

AULAM: Zele moet geld bijpassen

Aulum betreft een samenwerking van zeven gemeentelijke jeugddiensten. N-VA raadslid Timothy Debeir merkte op dat de voorgaande jaren telkens een overschot werd geboekt van 1.000 euro. “Waarom moeten de gemeenten dan nu extra 1.000 euro bijpassen? (Voor elke gemeente 150 euro.) Akkoord het gaat over een miniem bedrag maar een passende uitleg werd niet echt gegeven.”

 

Dossiers inzake GAS-boetes veelal slecht opgesteld

Oost-Vlaanderen stelde meer dan 1.200 dossiers inzake GAS-boetes op. N-VA fractieleider Herman Van Driessche wees in de Zeelse gemeenteraad erop dat hiervan 115 dossiers werden afgewezen omdat ze niet goed werden samengesteld. “Dat geeft te denken. Worden hieruit dan de nodige lessen getrokken naar de toekomst toe? Voor Zele gaat het over 39 dossiers waarvan ca. de helft handelt over geluidsoverlast. En slechts twee over sluikstorten hetgeen toch opvallend weinig is.  Dat komt omdat sluikstorten door de intercommunale wordt opgevolgd. N-VA drong dan ook aan om een overzicht van het totale plaatje inzake het sluikstorten te krijgen.”

Tien klachten dienden, wat Zele betreft, verticaal te worden geklasseerd. Bij zes van hen was een faillissement de boosdoener.

 

Kan gemeente tussenkomen bij burentwisten?

N-VA fractieleider wilde op de laatste gemeenteraad graag weten of de gemeente kan tussenkomen bij geschillen tussen naburen wanneer één van hen de tuin laat verwilderen ten koste van de andere. “Kan hier sprake kan zijn van overlast?”, vroeg hij zich af.

Het betreft natuurlijk in de eerste plaats een burgerlijke aangelegenheid waarvoor de vrederechter bevoegd is. Evenwel is dat voor sommigen een dure zaak en soms gaat het over mede-eigendom of is er een gefailleerde mee gemoeid. De wijkagent kan eventueel poolshoogte komen nemen maar voor het overige ziet de burgemeester weinig mogelijkheden. Het gaat veelal om burenruzies en het is niet aan de gemeente om dergelijke burenruzies op te lossen, oordeelt hij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is