Verslag uit de gemeenteraad van 30.1.2018

Op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Huis van het kind in Zele krijgt geen vragen binnen over radicalisering

Zele is één van de gemeentes die een deradicaliseringsambtenaar aangesteld heeft. Al enkele jaren krijgen zij vanuit Vlaanderen financiële steun om de strijd tegen radicalisering aan te gaan. De ambtenaar zou in principe moeten tewerkgesteld zijn in het Huis van het kind (ROTZ) of minstens er in nauw verband mee samenwerken.

De Huizen van het kind functioneren als instanties waar alle gezinnen terecht kunnen waaronder dus ook gezinnen met een radicaliseringsproblematiek. De N-VA fractie had op de laatste gemeenteraad enkele vragen over de resultaten van de deradicalisering in Zele.

Daaruit bleek dat er geen enkele radicaliseringsgerelateerde vraag kwam bij het Huis van de kind. Volgens de fractieleider van de N-VA, Herman Van Driessche, komt dat echter niet overeen met de maatschappelijke situatie in Zele: “In het verleden is al gebleken dat er in onze gemeente enkele inwoners zijn met bepaalde sympathieën. Nu zou deze ophef van voorheen blijkbaar verkeerd of schromelijk overdreven zijn. Wij stellen ons daar toch vragen bij.”

 

Voetpad Olmenlaan in slechte staat

Het voetpad in de Olmenlaan verkeert in erbarmelijke toestand. De N-VA fractie porde op de laatste gemeenteraad de bevoegde schepen aan om daar dringend aan te verhelpen. De schepen was van mening dat één en ander te wijten was aan de auto’s die zich op de opritten plaatsen maar dat kan volgens N-VA zeker niet de enige oorzaak zijn. “Want ook voorbij de groenzones vertonen de voetpaden dezelfde problemen.”

 

Finse piste in slechte staat

De Finse piste op het sportterrein Ter Elst en het loopparcours rond het voetbalterrein werden door de aanhoudende regen omgevormd tot een moeras. N-VA maande de schepen van sport op de laatste gemeenteraad aan om snel de nodige maatregelen te nemen.

 

European Disability Card nog steeds niet klaar in Zele

De N-VA fractie kwam op de laatste gemeenteraad nog eens terug op de beslissing van het invoeren van de EDP (European Disability Card).

Deze kaart toont aan dat een bepaald persoon een beperking heeft. Op die manier zou men de toegankelijkheid tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap bevorderen en vereenvoudigen. De kaart zou ook in Zele ingevoerd worden, dankzij een voorstel van de N-VA fractie in de zomer van 2017.

Echter blijft het wachten op de concrete invulling in Zele. N-VA Fractieleider Herman Van Driessche: “In vele Vlaamse gemeenten beschikt men reeds over een website met uitgebreide toelichting en wordt het gebruik ervan aangemoedigd. In Zele is dit nog niet het geval. Hoog tijd dat er schot in de zaak komt.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is