Verslag uit de gemeenteraad van 29.03.2018

Op 16 april 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Jeugd

Verlichting Sint Ludgeruskerk een derde duurder dan verwacht

De kerktoren van de Sint Ludgeruskerk is dringend aan herstelling toe. Voor deze herstellingwerken werd er voor geopteerd om de verlichting in 2 fasen af te werken. Nu blijkt dat Eandis het kostenplaatje met een derde verhoogd heeft, meer bepaald naar 125.000 euro. N-VA fractieleider Herman Van Driessche is van mening dat het college hier te gemakkelijk mee akkoord ging: “De verhoging van de kostprijs werd ‘toevallig’ meegedeeld aan het bestuur vlak na kennisname van de optie voor twee fasen. Hier zijn toch vragen bij te stellen.” De gehele oppositie onthield zich bij de stemming.

 

Consultancybureau maakt slechte beurt bij Zeelse camerabewaking

Het heikele dossier van de camerabewaking deed de gemoederen tijdens de laatste gemeenteraad hoog oplaaien. Initieel werd de kostprijs geraamd op 216.000 euro (incl. BTW). Uiteindelijk wordt het een prijskaartje van 414.676 euro. N-VA fractieleider Herman Van Driessche: “Niet goedkoop dus. Het behoorlijke prijsverschil heeft ook te maken met de vooruitgang van de technologie. Meer mogelijkheden, maar bijgevolg ook een hogere kostprijs. Het consultancy-bureau maakte hier zeker geen goede beurt. In de commissievergadering van enkele weken terug maakte de ICT-dienst van de gemeente duidelijk brandhout van hun advies. Het werd logischerwijs niet gevolgd door het college. Ook N-VA is niet gelukkig met de voorgeschiedenis van dit dossier maar om die redenen de camera’s wegstemmen vinden wij zeker een brug te ver. De camera’s moeten er zo snel mogelijk komen en daar gaat het om! Het gebruik van camera’s lost wel degelijk diverse misdrijven op, ook al doen ze geen wonderen. N-VA sloot zich wat dit punt betreft volmondig aan bij de meerderheid.”

 

Volgende legislatuur komt er een schepen van Dierenwelzijn in Zele

Bij de kennisname over het klachtenregister tijdens de Zeelse gemeenteraad kwam het onderwerp van Dierenwelzijn aan bod. Er waren in 2017 welgeteld 3 klachten en één ervan had betrekking op een beschuldiging van dierenmishandeling bij de jacht op … een kip. N-VA raadslid Timothy Debeir wilde weten wie nu eigenlijk bevoegd was voor dierenwelzijn. Dat bleken alle leden van het schepencollege te zijn. Debeir: “Het zou veel efficiënter zijn dat er de volgende legislatuur één schepen wordt voorzien met de concrete bevoegdheden in die zin. Iedereen was het daarover eens.

 

N-VA Zele doet een oproep om te peilen naar de behoeften van de lokale jeugd

Sinds september 2017 kunnen gemeenten intekenen op de zogenaamde jeugdmonitor. Dit is een online bevragingstool die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt aan alle Vlaamse steden en gemeenten. Met deze tool kunnen lokale besturen via bevragingen peilen naar de noden van kinderen en jongeren in hun gemeente of stad.

Eind januari hadden 43 gemeenten reeds een account aangemaakt waaronder bijvoorbeeld Lokeren, Berlare, Sint-Niklaas, Aalst, Buggenhout, Temse, …

Raadslid Timothy Debeir stelde voor dat Zele ook zou intekenen op het aanbod van de jeugdmonitor. “Participatie op het lokale niveau wordt immers alsmaar belangrijker en ook onze jongste burgers worden hier meer en meer bij betrokken. Er zijn overigens geen nadelen aan de bevragingen van de jeugdmonitor verbonden. Deze zijn volledig anoniem en de tool wordt gratis aangeboden vanuit de Vlaamse overheid.”

Het punt werd door Timothy uitgebreid toegelicht en werd unaniem goedgekeurd. Een goede zaak volgens Debeir: “Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Net zoals volwassenen hebben kinderen eigen specifieke behoeften en bekijken ze de omgeving vanuit een eigen referentiekader. Als fractie beschouwen we kinderen en jongeren als medeburgers die volwaardig deelnemen aan de samenleving. Ook onze jeugd kan en moet actief worden betrokken bij het beleid.”

 

70.000 euro voor trap die niet had moeten hersteld worden?

In maart stond het Zeelse bestuur in de kranten te pronken met de realisatie van de herstellingen aan de trappen van de Wiek. Gert De Kimpe, ex N-VA gemeenteraadslid en momenteel woonachtig te Lokeren, was bij het lezen van dit artikel danig in zijn wiek geschoten dat hij zich prompt aan het schrijven zette. Hij herinnerde er de bevoegde schepen aan dat hij destijds op voorhand had verwittigd dat de toegankelijkheid van het gebouw, en meer bepaald de voorziene trap met ongelijke treden, niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Hij kreeg toen als antwoord dat er geen specifiek advies werd ingewonnen inzake toegankelijkheid en dat de architecten enkel hebben gewerkt op basis van vakliteratuur en richtlijnen ter zake.

Er werd dus bewust gekozen om geen toegankelijkheidsadvies in te winnen omdat er dan vaak onrealistische suggesties worden geformuleerd die veel kosten en die dan enkel op papier vermeld zijn. Dat blijkt nu toch anders gelopen te zijn. De herstelling van ca. 70.000 euro had dus best vermeden kunnen worden had men toen naar Gert geluisterd. N-VA fractieleider Herman Van Driessche heeft dat in de gemeenteraad aan de kaak gesteld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is