Verslag uit de gemeenteraad van 29.03.2017

Op 6 april 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad

Schepen van integratie aanwezig op AKP-manifestatie

De Zeelse schepen van integratie, Serdar Celik, was onlangs aanwezig bij een politieke manifestatie in Deurne waarbij een burgemeester uit de buurt van Emirdag (Turkije) propaganda kwam voeren voor Erdogan en zijn AKP-partij. Het weekblad Knack maakte daar uitgebreid verslag van: “Kan het nog Turkser? … SP.A schepen van diversiteit loopt wat ongemakkelijk rond. De dagen dat een Belgisch politicus van Turkse origine zonder meer acte de présence kon geven op een AKP – evenement zijn voorbij. ‘Ik weet het’, zegt hij wat verveeld. … Laten we eerlijk zijn, de Turken die hier komen zijn mijn kiezers.” In het desbetreffende artikel gaf de schepen ook toe dat hij tevens aanwezig was te Sint-Joost-Ten-Node waar ook al een ex-minister van de AKP kwam spreken.

Herman Van Driessche, N-VA fractieleider in de gemeenteraad vindt deze aanwezigheden verre van normaal: “Gelet op de recente scherpe uitspraken van Erdogan (“Nederlanders zijn fascisten die verantwoordelijk zijn voor de moord op 8.000 Bosniërs”, “Turkse mensen mogen zich niet integreren in Europa maar moeten in de eerste plaats Turk blijven”, “Europeanen zijn nergens nog veilig in de wereld”), wilde N-VA van de burgemeester weten of deze schepen, van integratie en diversiteit nota bene, nog wel thuishoort in zijn College.”  De burgemeester gaf als aarzelend antwoord dat het hier een privéaangelegenheid betrof. Van Driessche: “Dit is pas wereldvreemd zijn. Ik vraag mij af hoe Nederlands premier Mark Rutte daarop zou reageren? Daarnaast werd de desbetreffende burgemeester uit Emirdag in 2015 ook nog eens ontvangen op het gemeentehuis in Zele. Dat werd toen afgedaan als de normaalste zaak van de wereld.”

Een oppositielid van een andere partij kwam tijdens de gemeenteraad even tussen om op te merken dat deze uitspraken slecht vertaald zouden zijn. Die opmerking gaf de burgemeester wat ruimte om die partij de mantel uit te vegen. De schepen zelf bleef er aanvankelijk stil bij maar na wat verder doorbomen naar zijn eigen uitleg over die boude uitspraken van Erdogan en nopens zijn aanwezigheid in Deurne kon hij niet langer zwijgen en beschuldigde hij kersvers staatssecretaris Zuhal Demir van sympathieën voor de PKK. Van Driessche: “Toen was het hek helemaal van de dam. Duidelijker kon hij niet beklemtonen dat hij een fervent aanhanger is van ERDOGAN en eigenlijk niet thuishoort in het College.”

 

Renovatie van de stookplaats in de Pastorij Heilig Hartplein

In de begroting is een bedrag voorzien van 15.000 euro voor de renovatie van de stookplaats in de pastorij Heilig Hartplein. Evenwel wordt dit bedrag overschreden (16.615 euro) zodat er zich een begrotingswijziging opdringt. Het project is energie- en kostenbesparend zodat er een terugverdieneffect is voorzien van 6,50 jaar.

N-VA fractieleider Herman Van Driessche informeerde of het vernieuwen van de thermostaatkranen inbegrepen is of niet. Het antwoord was neen. Indien nodig zal de gemeente dit in eigen beheer uitvoeren.

 

Gemeentelijk nood- en interventieplan goedgekeurd

Het Gemeentelijk Algemeen Nood- en interventieplan (GANIP) werd op de laatste gemeenteraad unaniem goedgekeurd. In de rand hiervan kwam N-VA raadslid Timothy Debeir nog even terug op het incident van 18 maart in het Industriepark. Klaarblijkelijk waren er toch wat omwonenden niet op de hoogte gesteld van het dreigend gevaar door een gifwolk. Nochtans was fase 1 van het rampenplan in werking gesteld en werd er wel degelijk opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Debeir: “Daaruit moeten toch lessen worden getrokken. Maar uiteindelijk was de toestand snel onder controle en was er geen reden tot paniek. Gelukkig! Eind 2017 komt er trouwens onder impuls van de minister van binnenlandse zaken, Jan Jambon, een nieuw systeem waarbij ieder omwonende automatisch zal worden verwittigd per sms.”  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is