Verslag uit de gemeenteraad van 28.4.2016

Op 23 mei 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Zele is geen faciliteitengemeente  !

Aan alle mandatarissen: spreek Nederlands !

 

Begin maart had er een protestmars plaats in het centrum van Zele. Deze was aangevraagd en georganiseerd door de moskeevereniging(en). Deelnemers waren omzeggens uitsluitend allochtone Zelenaars. Op zich is daar niets mis mee. We leven godzijdank in een westerse democratie en in een rechtstaat waarin onze grondwettelijke vrijheden gegarandeerd zijn. Dat onze schepen van integratie hierin een hoofdrol opeiste vormt dan ook geen enkel probleem. Evenwel vond hij het nodig om zijn (toch wel Zeelse ??) toehoorders vooral in de taal van Erdogan aan te spreken. Toegegeven, hij heeft ook een tweetal minuten in het Nederlands gesproken. Het zou er nog moeten aan mankeren. Niettemin vindt N-VA het totaal niet kunnen dat een officieel uitvoerend mandataris zich in het openbaar tot Zeelse toehoorders gaat richten in een andere taal dan het Nederlands. Hebben wij een schepen van integratie of een schepen van segregatie ?

Uitgerekend vorige maand had er een commissievergadering plaats waarin alle aanwezige (!) partijen het roerend eens waren over het feit dat we trots zijn op onze taal en dat Zele een Vlaamse gemeente is waar volgens de taalwetgeving Nederlands moet gesproken worden. De schepen van integratie blonk toen wel uit door afwezigheid. We vernamen toen ook dat hij op het gemeentehuis zijn spreekuren vooral in het Turks houdt. Een weinig stichtend voorbeeld tot integratie ! Tussen vier muren en in mijn kot (sic) doe ik wat ik wil en als ik met mijn moeder bel is dat inderdaad in het Turks, sneerde hij terug. Hij belt blijkbaar toch wel veel met zijn moeder … en neen, als die vier muren in het gemeentehuis staan doet een schepen niet wat hij wil want hij heeft een openbare functie.

Jihadspecialist Alde’emeh verweet onlangs in de media de socialisten dat ze de moslims als kiesvee gebruiken en vroeg zich af waarom de overheid Nederlandsonkundige imams blijft subsidiëren. Hij vindt bovendien dat de moslims moeten ophouden om het eigen falen bij de maatschappij te leggen. Niet racisme en discriminatie remmen hun kansen op ontplooiing af, wel de cultuur van zelfbeklag en de zelfgekozen isolatie. Een mening om over na te denken. N-VA fractieleider Herman Van Driessche gaf onze schepen dan ook de raad mee om Martin Luther King als voorbeeld te nemen. Hij richtte zich destijds (Washington 1963) tot zijn massale toehoorders (omzeggens allemaal van Afrikaanse origine) niet in het Afrikaans, Swahili, Keniaans, Liberiaans of wat dan ook maar uitsluitend in het Engels (‘I HAVE A DREAM’), want hij aanzag ze als echte Amerikanen. Nog geen halve eeuw later is één (afstammeling) van hen president van de US geworden. Droom werd realiteit.

Tot slot nog dit. De toespraak zelf bevatte vooral kritiek op PKK, maar ook op het Westen, de US en België/Vlaanderen. Erdogan bleef opvallend gespaard. We willen ons niet bemoeien met de interne toestanden in Turkije maar stellen wel vast dat 1.224 ‘Turkse Belgen’ Turkije niet meer binnen mogen en dat het belangrijkste oppositiemedium (‘ZAMAN’) onlangs nog duchtig gecensureerd werd. En dat uitgerekend op het moment dat een lid van de groene kartelpartner van onze schepen daar een stage volgde. Bestaat dat kartel eigenlijk nog?  

 

VARIA:

  • Op de jaarmarkt lopen nog steeds paarden rond waarvan de staart geknipt is. Dat is reeds verboden sedert 2001 en wordt beschouwd als dierenmishandeling. Tevens loopt er telkens een hond tussen de dieren hetgeen gevaarlijk is om dieren op hol te doen slaan. N-VA raadslid Tamara Van Laere kaartte dit probleem aan en stelde ook nog dat er best wat strenger wordt toegezien op het doorgaand verkeer.
  • De landbouwers mogen hun snoeihout niet meer verbranden sedert begin dit jaar. N-VA fractieleider Herman Van Driessche stelde voor om ze de mogelijkheid te geven om hun snoeihout te laten hakselen door de gemeente want niet elke landbouwer beschikt over een dergelijke machine. Het gehakselde hout kan dan gebruikt worden voor een Finse piste of voor andere nuttige doeleinden.
  • In de Basiel De Loosestraat is er wat commotie omtrent parkeren. Er staat (nog) geen enkel verkeersbord maar toch worden bewoners aangemaand door de bouwmaatschappij om niet ‘wild’ te parkeren en worden zij gewaarschuwd voor een dreigende boete. N-VA fractieleider Herman Van Driessche maande de bevoegde schepen aan om de problematiek samen met alle bewoners grondig te bekijken en op te lossen.
  • Bij de doortocht van ROPARUN zullen de wagens niet meer over het Centrum rijden. Dit geeft horeca-uitbaters ook de kans om hun terrassen beter te doen renderen. N-VA raadslid Timothy Debeir wilde weten of er nu ook in glazen mag worden getapt. Dat mag. Maar er moet wel worden op toegezien dat de glazen (en flessen) niet buiten de terrassen worden meegenomen. Op vraag van N-VA zal er een affiche opgesteld worden met de passende tekst die aan elke uitbater zal worden bezorgd. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is