Verslag uit de gemeenteraad van 26.4.2018

Op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Gemeenteraad keurt visienota ‘Groene Stroom’ af

De studieopdracht ‘Groene Stroom’ resulteerde in een visie- en ambitienota, opgemaakt door het bureau Stramien. Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de grote krachtlijnen samengevat in een tekst van een drietal bladzijden, goed te keuren. Een meer uitgebreide tekst werd evenwel niet voorgelegd. De burgemeester hoopte op een consensus, kreeg zelfs de steun van een bepaalde oppositiehoek en dacht aldus zijn slag thuis te halen. Dit was echter zonder de N-VA gerekend.

Immers bevatte de tekst een duidelijke stellingname voor het verwijderen van talloze parkeerplaatsen. Bovendien is het duidelijk de bedoeling om het bezit en het gebruik van auto’s gewoon te bannen uit het Centrum van de gemeente en zelfs ver daarbuiten. Enkel kort parkeren zal nog mogelijk zijn. Dat is voor N-VA duidelijk enkele bruggen te ver. Hoe valt dat trouwens te rijmen met het stimuleren van tweeverdieners om zich in het Centrum te vestigen, om van de middenstand nog maar te zwijgen. Gaat men uitpakken met bewonerskaarten? Dat blijkt geenszins uit de tekst en dat zal zeker niet voor oplossingen zorgen.  N-VA werd na haar uiteenzetting zowaar bijgetreden door een lid van het schepencollege. Die deelde duidelijk het ongenoegen van N-VA doch stelde dan voor om een kleine aanpassing in de tekst aan te brengen . Maar dat was voor N-VA slechts een pleister op een houten been. Ook andere oppositieleden wilden plots de tekst niet meer goedkeuren zodat de burgemeester uiteindelijk zelf voorstelde om het punt weg te stemmen, hetgeen unaniem gebeurde. 27 keer NEEN dus.

 

N-VA tegen verbod op crepi en dakkapellen in centrum Zele

Op de gemeenteraad keurde de meerderheid met steun van CD&V een strenge regelgeving voor bouwen in het centrum van Zele goed. Wie in bepaalde straten van Zele zijn huis wil afwerken met crepi, een dakkapel wil of liever een plat dak wil zal daar geen toestemming meer voor krijgen. In plaats van te gaan voor administratieve vereenvoudiging, legt de gemeente dus heel wat extra regeltjes op. Dat een overwegend liberaal bestuur met zulke keizer-kostermentaliteit de keuzevrijheid van de potentiële Zeelse bouwheer zo aan banden legt roept toch wel vragen op.

Herman Van Driessche, fractieleider van N-VA legt uit: “Dit verbod gaat veel te ver voor N-VA. Niet enkel is er een verbod op bepaalde bouwmaterialen, je krijgt ook beperkingen opgelegd over de indeling van je huis. Je wordt bv verplicht een leefruimte aan de straatkant te leggen. Wie een zuidwest gerichte tuin heeft kan dus niet meer optimaal genieten van de lichtinval en zicht op zijn tuin. Ook wie grote ramen wil – toch een trend van de laatste jaren – moet opletten: de ramen moeten verticaal zijn. Een vitrine aan een winkel kan dus niet meer over de hele breedte van je pand.”

N-VA krijgt het gevoel dat deze regels gekopieerd werden van steden die hun historische markt (terecht!) willen beschermen. Alleen gaat dit voor Zele niet op. Bij ons is er al een mix van allerlei bouwstijlen, dit kan je met de nieuwe regels niet op korte termijn veranderen.

Voor N-VA mag er wel een verduidelijking komen van het regelgevend kader en het stedenbouwkundig plan voor het centrum van Zele, er is nood administratieve vereenvoudiging. Maar dat wil niet zeggen dat er vandaag geen regels zijn voor de toegelaten bouwhoogte en -diepte. Het voorstel dat nu op tafel ligt is zo streng dat het niet eerlijk is voor wie in bepaalde centrumstraten woont. Die mensen krijgen er nog een hoop regeltjes bovenop.

Concreet worden deze straten getroffen: Kouterstraat, Oudburgstraat, Cesar Meeusstraat, Markt, Heilig Hartplein, De Deckerstraat, Lokerenbaan (tot spoorweg), Dr. Armand Rubbensstraat, Zandberg.

 

Folder ‘City trail run’ promoot meerderheid

Op de laatste gemeenteraad kaartte N-VA fractieleider Herman Van Driessche de eigenaardige folder van ‘City trail run’ aan: “Laat het duidelijk zijn, de ‘City trail run’ vinden we een mooi initiatief en als we kunnen lopen of wandelen we mee. Maar op een folder voor deze ‘city trail run’ prijkt een foto van een lid van de meerderheid. Die staat ook vermeld als verantwoordelijke uitgever. Nochtans staat het embleem van de gemeente erop alsof het de gemeente is die het pamflet uitgegeven heeft. Wij wilden weten op wiens kosten dat pamflet werd gedrukt en verspreid. De burgemeester gaf met het schaamraad op de wangen toe dat de gemeente hier grotendeels voor opdraait. Geen correcte manier van werken vinden wij.”

 

Verlichting in Cesar Meeusstraat stuk

De verlichting in de Cesar Meeusstraat is al maanden stuk zodat het ’s avonds en ’s nachts aardig donker is. Daar is niet iedereen gelukkig mee. Kan daar dringend aan verholpen worden? vroeg N-VA. De burgemeester antwoordde dat hij de nodige stappen ging zetten.

 

N-VA wil vlotter verkeer in Langestraat

In de Langestraat is het niet altijd vlot rijden. Het verkeer richting Centrum maakt logischerwijze gebruik van een volledig rijvak, maar in de omgekeerde richting worden de bestuurders daardoor soms weggedrumd omdat hun rijvak te smal geworden is sedert de gewijzigde parkeersituatie van enkele jaren geleden. N-VA wil hieraan iets verhelpen. Fractieleider Herman Van Driessche: “Wij stellen voor om een stippellijn aan te brengen op het midden van het wegdek zodat het verkeer in beide richtingen over dezelfde breedte beschikt en de voertuigen elkaar dus vlotter kunnen passeren. Dat zou een stap in de goede richting betekenen. Wij zijn alvast blij dat de verkeerscommissie dit wil bekijken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is