Verslag uit de gemeenteraad van 26.11.2015

Op 7 december 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De gemeenteraad begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de terreuraanslag in Parijs alsmede voor Godelieve Nies, weduwe van burgemeester Jozef De Bruyne.

 

GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD

Een raadslid greep de gelegenheid te baat om terug te komen op de discussie inzake de huur van een perceel grond op de site Zandberg. 6.000 euro voor een perceel van 5000 m2 is inderdaad onverantwoord. Men had beter een onteigeningsprocedure ingezet. Eigenlijk bevestigde hij gewoon wat de N-VA-fractieleider Herman Van Driessche de vorige raad had aangeklaagd en bepleit.

Datzelfde raadslid liet ook een extra agendapunt aan de dagorde toevoegen i.v.m. het (nog steeds ontbreken van een hernieuwd) terrasreglement. Ook die problematiek werd reeds in de vorige raad door N-VA raadslid Timothy Debeir uitvoerig aangeklaagd. Geen probleem dat onze standpunten nogmaals in de verf worden gezet door een collega raadslid.

Maar was hij toen wel bij de les?

 

FIETSVERBINDING ZELE LOKEREN: missing link.

Zele en Lokeren werken reeds geruime tijd aan de realisatie van de fietsverbinding Zele-Lokeren onder de spoorbrug E17 in Wezepoel. De Provincie neemt nu het dossier tot zich en zal instaan voor alle kosten. Uiteraard ging iedereen hiermee akkoord. In de rand van dit agendapunt informeerde N-VA-fractieleider Herman Van Driessche hoe ver het stond met de verlichting van de (gehele) fietsverbinding. De schepen verwees naar een proefproject in Beveren en wacht het resultaat ervan af. Dat deed hij drie jaar geleden ook al toen N-VA dat euvel reeds aan de kaak stelde. Er mag nu toch wel eens iets concreets uit de bus komen. Velen mijden het pad in de winter wegens te donker en gevaarlijk. Het aanbrengen van reflectoren kan toch al voor enig soelaas zorgen. Dat kan toch de kost niet zijn.

 

Varia:

  • Verlichtingspalen en verkeersborden staan tegenwoordig meer krom dan recht in het centrum van onze gemeente. N-VA-fractieleider Herman Van Driessche spoorde de burgemeester aan om daar toch wat aan te verhelpen ten einde het imago van Zele toch enigszins op te poetsen. Die trok echter zijn paraplu open en verwees naar EANDIS. Wel gaf hij na wat discussie toe dat er destijds verkeerde keuzes zijn gemaakt bij de keuze van deze palen. Dat hebben we altijd al geweten.
  • Wie een treinticket wil nemen aan de automaat kan niet altijd naar de juiste bestemming, zo blijkt. Vanaf 1.12.2015 gaat echter het loket dicht en daar sta je dan als reiziger. Een tweede automaat plaatsen blijkt te duur. Toch eens aandringen bij de bevoegde diensten of die apparaten niet beter en efficiënter kunnen geprogrammeerd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is