Verslag uit de gemeenteraad van 25.4.2017

Op 8 juni 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Meer camerabewaking in Zele

In Zele worden er binnenkort heel wat nieuwe camera’s geïnstalleerd. Deze zouden geplaatst worden in het centrum van Zele en de omliggende straten maar ook het park Peeters en het Sport- en wandelpark Ter Elst krijgen camerabewaking. De uitgebreidere veiligheid werd op de laatste gemeenteraad toegejuicht door de N-VA-fractie.

Fractieleider van de N-VA, Herman Van Driessche, vroeg ook meer informatie over de ANPR-camera’s die in de toekomst de invalswegen moeten bewaken. Deze zouden er pas komen in 2019 als er voldoende budget is en als het op- en afrittencomplex aan de E17 is voltooid. Van Driessche: “Wat dat laatste betreft, daar kunnen we inkomen. Maar moet er echt nog zolang worden gewacht richting Berlare-Overmere en Dendermonde? Hier toch sneller actie kunnen genomen worden.”

 

N-VA: “Zele kan absoluut niet tolereren dat buitenlandse politieke geschillen op haar grondgebied worden uitgevochten”

Zele werd vorige week opgeschrikt door de aanslag tegen de VZW De Meridiaan (A. De Beulelaan) waarin aanhangers van de Gülenbeweging hun thuisbasis blijken te hebben. Uiteraard kwam dit in de laatste gemeenteraad aan bod. Ook de korpschef was aanwezig en gaf uitleg over de gebeurtenissen. Daaruit bleek dat de daders minderjarigen zijn van 13 tot 15 jaar.

Fractieleider Herman Van Driessche beklemtoonde dat er een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen kleine criminaliteit en overlast enerzijds en politieke aanslagen anderzijds: “Zele kan absoluut niet tolereren dat buitenlandse politieke geschillen op haar grondgebied worden uitgevochten en dient alle middelen in te zetten om dat tegen te gaan en te voorkomen. De burgemeester heeft logischerwijze afgevaardigden van beide groepen rond de tafel gebracht voor een gesprek. Dat kunnen we enkel maar toejuichen. Maar hoe zit het met de ouders van de minderjarige daders? Die werden niet vernoemd.”

Van Driessche verwees tenslotte nog eens naar zijn tussenkomst op de vorige gemeenteraad toen hij stelde dat een schepen van integratie niet aanwezig kan zijn op manifestaties en bijeenkomsten van AKP, noch in Deurne, noch in Sint-Joost-Ten-Node, noch in Istanboel. Van Driessche: “Niet dat we hem de schuld van één en ander in de schoenen schuiven maar hopelijk heeft hij wel zijn les geleerd. Zorgen voor meer integratie, dat is zijn taak.”

 

Geen puntverlichting aan Huivelde

Op de laatste gemeenteraad werd er beslist om bij sommige schooluitgangen puntverlichting te plaatsen. Zo zou de veiligheid van de schoolgaande jeugd verhoogd worden. “Een goede zaak”, aldus N-VA fractieleider Herman Van Driessche. “Maar Huivelde valt klaarblijkelijk uit de boot. Volgens de schepen omdat de school dat niet heeft aangevraagd. Nochtans vinden sommige ouders dat geen overdreven luxe. Ook blijkt er weinig toezicht van politie te zijn en is er geen opzichter. We kunnen aannemen dat het politiekorps niet over de middelen beschikt om voortdurend aan alle schooluitgangen aanwezig te zijn en dat er zich prioriteiten stellen. Reden te meer om de problematiek met alle betrokkenen eens grondig te ontleden en te zoeken naar een gepaste oplossing. En misschien toch maar die puntverlichting aanbrengen. 2.000 € extra kan de kost niet zijn.”

 

Fietsroute ter ere van Michel D’Hooghe

Op de laatste gemeenteraad werd er ook nog eens teruggekomen op de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen. Dat werd geëvalueerd als een groot succes. De tentoonstelling over Michel D’Hooghe was tevens een hoogvlieger. D’Hooghe was de enige Zeelse renner die ooit een klassieker won en dan nog wel de Ronde van Vlaanderen in 1937. Er zou nu toch overwogen worden om in zijn naam een fietsroute aan te leggen. N-VA fractieleider Herman Van Driessche: “Ons idee van een aantal maanden geleden zou dan toch uitgevoerd worden. Beter laat dan nooit. 

 

Fietspad

N-VA fractieleider Herman Van Driessche wilde weten hoever het stond met het dossier van het verlicht fietspad Zele-Lokeren langsheen de spoorweg. De beslissing dateert van begin 2016, dus is het toch stilaan tijd dat het wordt gerealiseerd. We zullen het navragen, was het vrij laconieke antwoord. Toch maar eens een tandje bijsteken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is