Verslag uit de gemeenteraad van 25.2.2016

Op 9 maart 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

HEBBEN WIJ NOOD AAN KINDERBOEKEN IN HET TURKS ?

 

AFSCHAFFEN BUURTWEG NR. 84 – ter hoogte van WIJNVELD.

Het punt stond vorige maand ook al op de agenda. Toen werd er aan de gemeenteraad voorgesteld om dit definitief te aanvaarden. Op verzoek van de meerderheid zelf werd het punt echter afgevoerd omdat het dossier ‘nog niet klaar’ was. Thans stond het punt opnieuw op de agenda, doch dit keer werd aan de gemeenteraad gevraagd om ‘ongunstig’ te adviseren! Zo geschiedde. Al uitte N-VA fractieleider Herman Van Driessche samen met enkele andere oppositieleden hun bedenkingen bij deze eigenaardige gang van zaken. Blijkbaar had men het deputatiebesluit van 15.12.2015 over het hoofd gezien. Wat een knoeiboel is dat weer?

 

GROENE STROOM: studie voor opmaak masterplan kerngebied Zele.

Het idee werd vorige zomer gelanceerd door de meerderheid. Men wil op langere termijn een visie ontwikkelen om het kerngebied te verfraaien en aantrekkelijker te maken. En men wil over partijgrenzen en diverse legislaturen heen dat masterplan uitwerken. Op zich is daar niks op tegen uiteraard. Het is maar de vraag welke resultaten er uiteindelijk (binnen 15-20 jaar) uit de bus zullen komen. N-VA fractieleider Herman Van Driessche verwees hierbij naar enkele slechte voorbeelden. Zo onder meer naar Sint-Niklaas. Daar leidde een masterplan naar het grootste percentage leegstand van handelszaken in gans Vlaanderen, niettegenstaande de aanwezigheid van een centrummanager (die intussen reeds werd afgevoerd). Ook in Brussel pakt men voortdurend uit met gigantische projecten: het GEN (Gewestelijk Expresnet), het nieuwe voetbalstadion, Winkelcentra, … Intussen brokkelen de tunnels verder af. Ook de Lange Wapper in Antwerpen is zo een gedrocht waar nog niets van in huis is gekomen. Om maar te zwijgen over het nieuwe mobiliteitsplan te Gent waardoor alle winkeliers de wanhoop nabij zijn. Kortom, men is telkens voor vele jaren vertrokken, maar of er ondertussen aan de vele kleine (en helaas ook grote) kwalen wordt verholpen valt nog te bezien. En zal tegen het zover is niet alles al achterhaald zijn? De evolutie naar elektrische en/of zelfrijdende auto’s zou wel eens alle plannen kunnen doorkruisen. En wat met de bestendige toename van de allochtone bevolking en de impact ervan in onze gemeente?

Dat er om te beginnen al een bom geld (100.000 euro) wordt tegen aangegooid om (alweer) een duur studiebureau te bekostigen wordt door N-VA eerder sceptisch onthaald. Niettemin zal onze fractie zich volledig inzetten om inhoudelijk aan dit project mee te werken. Immers, dat het kerngebied van Zele moet verfraaid worden staat buiten kijf.

De burgemeester sprak van een historisch moment omdat elke fractie zich engageerde voor dit project. Dat was wel wat overdreven euforisch toch.

 

AANLEG SKATEPARK: goedkeuring bestek.

Het prijskaartje van de aanleg van het nieuwe skatepark is niet min: 100.430 euro. Maar het komt er nu toch op Ter Elst. Op het thans geasfalteerde minivoetbalterrein. N-VA raadslid Timothy Debeir wilde weten waarom bij de beoordeling het gedeelte van de technische waarde slechts op 20% werd geraamd. Dit lijkt overal zo te zijn. Of het project nog de zomer zal halen is zeer twijfelachtig. Er zal desgevallend naar een voorlopige oplossing worden gezocht. Op de vraag of er overleg is geweest met de buurtbewoners werd negatief geantwoord door de schepen van jeugd. Niet nodig blijkbaar. 

   

VARIA

  • Volgens de media is er vanuit Zele een Syriëstrijder vertrokken. N-VA fractieleider Herman Van Driessche vroeg tekst en uitleg. De betrokkene was uitgerekend vandaag van de verdachte lijst geschrapt, aldus de burgemeester. Het betrof een Syriër die hier al lang woont en een gezin heeft. Hij werkt in een lompenbedrijf. Hij zou enkel naar zijn zieke moeder in Turkije hebben gereisd. Alweer vals alarm dus…
  • Een partij van de meerderheid moet dringend de violen eens stemmen. De ene haalt het nieuws omdat hij zich verzet tegen het gebruik van de Turkse taal in een handelszaak. De andere (schepen) komt in het nieuws wegens het (fier) verkondigen dat er boeken in het Turks beschikbaar zijn in de bibliotheek. N-VA fractieleider Herman Van Driessche polste naar de logica in dit verhaal. Toen de schepen even uitweidde over de taalwetgeving kwam hij zowaar in de clinch met zijn collega van jeugd en migratie. Toch wel een primeur en misschien pas echt een historisch moment. Op de vraag of er ook kinder- en jeugdboeken in het Turks ter beschikking waren werd bevestigend geantwoord. Dat er boeken in een vreemde taal aanwezig zijn (Shakespeare, Goethe, Voltaire, …) moet perfect kunnen. Maar kinderboeken in een vreemde taal is absoluut geen optie met het oog op integratie. Kinderen in Zele moeten Nederlands leren!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is