Verslag uit de gemeenteraad van 24.5.2018

Op 6 juli 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Openbare verlichting fietspad langsheen spoorweg eindelijk op komst

De verlichting aan het fietspad langsheen de spoorweg in Zele is eindelijk in aantocht. N-VA Fractieleider Herman Van Driessche zet zich al geruime tijd in voor dit dossier en is dan ook blij met het goede nieuws: “Dat de verlichting nu eindelijk gerealiseerd zal worden, is een opsteker voor de N-VA fractie. Reeds in januari 2016 brachten we voor het eerst dit dossier op de agenda en besliste de gemeenteraad unaniem tot het plaatsen ervan. Sindsdien zijn we tot vervelens toe op dezelfde nagel blijven kloppen opdat de verlichting er zo snel mogelijk zou komen. Ondanks dat het dossier veel te lang heeft aangesleept, zijn we wel zeer gelukkig dat er nu een doorbraak is.”

Wanneer de plaatsing precies zal gebeuren kon door de schepen nog niet worden verduidelijkt. Het hangt nu vooral van Eandis af. De offerte is in elk geval ook unaniem goedgekeurd. In Lokeren is men al aan de werken begonnen, niettegenstaande die stad een half jaar na Zele voor het eerst een dossier indiende.

 

Visienota ‘Groene Stroom’ nu wel goedgekeurd op gemeenteraad

De synthesetekst inzake de ‘Groene Stroom’ werd op de vorige gemeenteraad, onder impuls van de N-VA fractie, afgevoerd. Fractieleider Herman Van Driessche: “De tekst bevatte immers een duidelijke stellingname voor het verwijderen van talloze parkeerplaatsen. Bovendien was het duidelijk de bedoeling om het bezit en het gebruik van auto’s gewoon te bannen uit het centrum van de gemeente en zelfs ver daarbuiten. Enkel kortparkeren had nog mogelijk geweest. Dat was voor N-VA duidelijk enkele bruggen te ver.”

In de plaats van toen het punt goed te keuren werd er besloten om een commissievergadering bijeen te roepen om de tekst aan te passen om alsnog tot een vergelijk te komen. Tijdens deze commissievergadering werden de heikele punten (o.a. over het verdwijnen van parkeerplaatsen ) uit de tekst geweerd en enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd waardoor alle aanwezigen zich konden vinden in de hernieuwde tekst. De krachtlijnen zijn bedoeld als richtinggevend voor het beleid van de komende 15-20 jaar. Het punt stond op de laatste gemeenteraad opnieuw op de agenda en werd dit keer wel goedgekeurd.

 

N-VA ijvert voor meer ondersteuning van lokale handelaars

In Zele hebben lokale handelaars het moeilijk, tekenend daarvoor is de vele leegstand. Om hieraan iets te veranderen, stelde N-VA raadslid Timothy Debeir op de laatste gemeenteraad voor om in te tekenen op de provinciale subsidie voor ‘de ondersteuning van de detailhandel via lokale besturen’. Deze subsidie ondersteunt gemeenten en steden bij de ontwikkeling van een eigen middenstands- en handelsbeleid. De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per budgetjaar.

Gemeentes kunnen projectsubsidies aanvragen voor:

  • Het ontwikkelen van een digitaal ondernemersplatform;
  • Projecten die de ontwikkeling van een ondernemingsvriendelijk lokaal detailhandelsbeleid stimuleren;
  • Projecten die de collectieve belangen van de plaatselijke detailhandel promoten.

Het voorstel van Timothy werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad: “De burgemeester en de bevoegde schepen beklemtoonden dat ze de vorige drie jaren een aanvraag in die zin hebben ingediend en telkens een bedrag (ca. 70%) hebben ontvangen. Weliswaar is het voor dit budgetjaar nog niet in orde gebracht maar de aanvraag zal zeker op tijd gebeuren. Een goede zaak want de lokale handel in Zele kan elk duwtje in de rug zeker en vast gebruiken.”

 

Drugsproblemen in uitgangsbuurt Zele

N-VA raadslid Timothy Debeir bracht op de laatste gemeenteraad de drugsproblematiek in de uitgaansbuurt van Zele ter sprake. De meeste problemen bevinden zich in de Kloosterstraat. Debeir vroeg zich af of er wel voldoende wordt tegen opgetreden?

De burgemeester verwees naar een onderhoud met de horeca-uitbaters alsmede naar een overleg met de buurtbewoners. Debeir: “De versies zijn nogal tegenstrijdig. Men erkent het probleem maar pasklare oplossingen zijn er nog niet echt uit de bus gekomen. De camera’s hebben zeker soelaas gebracht maar die lossen uiteraard niet alles op.”

 

Verkeersborden Eekstraat niet duidelijk

N-VA fractieleider Herman Van Driessche kaartte op de laatste gemeenteraad de snelheidsbeperking in de Eekstraat aan. Er zijn nogal wat misvattingen over de verkeersborden daar. Van Driessche: “Een bestuurder die van de Scoutsstraat in de Eekstraat rijdt, ziet nergens een bord met snelheidsbeperking. Daarenboven is het zonebord aan het begin van de Eekstraat niet echt gelukkig geplaatst en weinig zichtbaar. En verder is er een bord waarop het einde van de bebouwde kom wordt aangegeven. Resultaat is dat er veelal te snel wordt gereden.”

De problematiek zal bekeken worden met de verkeerscommissie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is