Verslag uit de gemeenteraad van 22.2.2018

Op 7 maart 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Camerabewaking moet inbraakgolf in de Kloosterstraat oplossen

Op de laatste Zeelse gemeenteraad werd er toegelicht hoe de camerabewaking in de Kloosterstraat er zal uitzien. De aanleiding hiervoor was de recente golf van inbraken in diverse horecazaken. Fractieleider van de N-VA, Herman Van Driessche, is tevreden: “Camera’s lossen uiteraard niet alles op en dragen slechts hun steentje bij aan de misdaadbestrijding. Maar over het nut ervan hoeft zeker niet worden getwijfeld. Bovendien wordt de beeldkwaliteit dankzij de technische vooruitgang alsmaar beter. Dat neemt echter niet weg dat er ook met andere middelen moet gestreden worden tegen criminaliteit en overlast in Zele.”

 

Eindelijk een stap vooruit in het dossier van het (on)verlicht fietspad

Het dossier over het onverlicht fietspad langs de spoorweg naar Lokeren moddert al maanden aan. N-VA fractieleider Herman Van Driessche informeerde op de laatste gemeenteraad nogmaals naar een stand van zaken: “Er blijkt, na lang aandringen van onze fractie, nu toch schot in de zaak te komen. De stad Lokeren blijkt reeds groen licht te hebben gekregen voor hun gedeelte van het fietspad en onze schepen van mobiliteit bevestigde dat er intussen door de gemeente Zele wel degelijk een goed samengesteld dossier werd ingediend bij de bevoegde diensten van de provincie.”

De kans is reëel dat het effectief wordt goedgekeurd. Ook de strook ter hoogte van Rinkhout zit er volledig in vervat. Toch vraagt Van Driessche zich af waarom de bestendige afgevaardigde van de provincie en de bevoegde schepen niet eerder de koppen bij elkaar hebben gestoken. “Jammer dat er zoveel tijd is verloren gegaan, maar beter laat dan nooit. De aanhouder wint.”

 

Autoluw centrum Zele blijft gemoederen beroeren

Eerder deze week vond er een vergadering plaats in het kader van het project “de groene stroom”. De raadszaal zat behoorlijk vol en de gemoederen liepen bij wijlen hoog op. Uiteraard werd dit punt ook aangekaart tijdens de varia van de gemeenteraad.

N-VA had, net als bij vorige gemeenteraden, hevige bedenkingen bij het vooropgestelde objectief van het studiebureau: alle auto’s uit het centrum bannen. Fractieleider van de N-VA, Herman Van Driessche: “Dat er nog niets beslist is, zoals de burgemeester steeds oppert, is juist. Er zullen wel later keuzes gemaakt moeten worden en knopen zullen moeten worden doorgehakt. Maar keuzes kunnen maar gemaakt worden als er verschillende opties op tafel liggen. Tot heden denkt het studiebureau evenwel maar in één richting en biedt het geen enkel alternatief. Is het dan zo moeilijk om te zorgen voor behoud van parkeerplaatsen in combinatie met meer groenaanleg?”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is