Verslag uit de gemeenteraad van 19.6.2018

Op 6 juli 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Gemeente stelt aanduiding topfuncties uit naar volgende legislatuur

Op een extra bijeengeroepen gemeenteraad in Zele waren de benoemingen van verschillende topfuncties geagendeerd. Het ging concreet over de functies van algemeen directeur en adjunct directeur enerzijds en over financieel directeur en adjunct financieel directeur anderzijds.

Door de fusie van gemeente en OCMW die er zit aan te komen heeft het decreet een regeling voorzien om de topfuncties te herschikken. Enkele weken geleden waren de vier betrokken functionarissen onderling tot een vergelijk gekomen en het was de bedoeling om de politieke fracties tot een consensus te bewegen.

N-VA fractieleider Herman Van Driessche: “Dat is niet gelukt, vooral omwille van de eraan gekoppelde wedden van de adjuncten. Zelfs in het college kwam men er niet uit. Zelfs met nieuwe voorstellen die op tafel lagen, leek een consensus niet haalbaar. Nu wordt de hete patat deels doorgeschoven naar de volgende legislatuur. De huidige meerderheid heeft dit aan zichzelf te danken omdat men zo laat is wakker geschoten om die moeilijke knoop door te hakken. N-VA heeft zich in Zele als oppositiepartij nooit ingelaten met benoemingen en bevorderingen van personeel. Uiteraard zien we erop toe dat één en ander legaal verloopt maar voor het overige aanzien we dat in hoofdzaak als een verantwoordelijkheid van het College. Onze fractie heeft zich dan ook onthouden bij beide stemmingen.”

 

“Aankoop veegmachine beter dan externe uitbesteding”

De gemeente Zele ging op de laatste gemeenteraad over tot de aankoop van een veegmachine. De fractieleider van de N-VA, Herman Van Driessche, is tevreden met de nieuwe machine: “Iedereen is het er over eens dat er meer moet geveegd worden. Zeker nu er geen pesticiden meer gebruikt worden tegen het onkruid. Reeds in een ver verleden heeft N-VA gepleit om zelf een dergelijke machine aan te kopen zodat deze dagdagelijks kan worden ingezet om vooral fietspaden proper en berijdbaar te houden. Sommigen zien het anders en vonden het beter om één en ander uit te besteden aan externen. Maar onzes inziens komt er dan van uitstel meer afstel en wordt er uiteindelijk veel minder geveegd. Bovendien hebben we onze twijfels of het daadwerkelijk goedkoper uitvalt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is