Verslag uit de gemeenteraad van 1.6.2017

Op 8 juni 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jeugd, Openbare werken, Toerisme

Nieuw schoolreglement voorziet geen verplichte taalscreening voor anderstalige nieuwkomers

Het schoolreglement werd op de laatste gemeenteraad grondig gewijzigd. Zo moet er voortaan een kopie van een oud verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB verplicht overgedragen worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten. N-VA raadslid Timothy Debeir vroeg zich af of dit wel volledig strookt met het recht op privacy. Maar aangezien deze wijziging wettelijk is opgedrongen heeft de school wat dat betreft geen vrije keuze.

Een meer verhitte discussie was er over de taalscreening en het taaltraject. Het nieuwe reglement voorziet, in tegenstelling tot het oude, dat de screening niet verplicht is voor anderstalige nieuwkomers (voor de andere kinderen blijft dat wel verplicht). Er wordt wel voorzien dat de school een taaltraject voorziet ‘voor leerlingen die het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers’. Raadslid Debeir: “De vraag is of hier geen sprake is van discriminatie en of dit wettelijk wel volledig koosjer is. Er is een terechte bezorgdheid of het taaltraject steeds consequent zal worden toegepast op anderstaligen.”

Fractieleider van de N-VA, Herman Van Driessche, stelde nog voor om het woord ‘alle’ nog toe te voegen aan het artikel (taaltraject voor alle anderstalige leerlingen) maar een wijziging was niet meer mogelijk. Volgens de meerderheid zou het reglement dan niet meer op tijd klaar zijn tegen september.

 

Herstelling kerk Zele centrum

N-VA fractieleider Herman Van Driessche informeerde op de laatste gemeenteraad naar een stand van zaken van de herstelling van de kerktoren in Zele centrum. Van Driessche: “De werken gaan immers best zo vlug mogelijk van start om verder verval te verhinderen. Nu is er al een tijdje geen bezoek meer mogelijk.”

Naar verluidt zijn er verschillende denkpistes over de wijze van aanpak. Zo twijfelt men of men de lantaarn zou afnemen of niet. Van Driessche: Een en ander heeft uiteraard zijn prijskaartje en het is logisch dat alles wordt gewikt en gewogen. Er wordt hierbij uiteraard ook bestudeerd hoe het zit met de toelagen van de overheid. Toch mag dit geen reden zijn om de afhandeling van dit dossier te vertragen.”

De voorzitter van de kerkfabriek en tevens lid van de gemeenteraad, verzekerde dat er wel degelijk voortgang wordt gemaakt in het dossier.

 

Alchoclische dranken jeugd

N-VA raadslid Timothy Debeir wilde weten of er nu een duidelijke regeling is inzake de verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen en of de jeugdbewegingen op de hoogte zijn van wat mag en niet mag. Er blijkt een concrete richtlijn te zijn opgemaakt.

 

11 juli
11 juli valt dit jaar op een dinsdag. N-VA fractieleider Herman Van Driessche informeerde naar het programma. Op vrijdag 7 juli is er in de namiddag iets voorzien in het OCMW en op zaterdag 8 juli is er het traditionele feest in het park Peeters. Op 11 juli zelf is er niets voorzien.

Maar daar weet N-VA wel iets op te vinden. Hang het beest maar uit !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is