Verslag uit de gemeenteraad van 14.9.2017

Op 26 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Hoog tijd voor herstel toren Sint Ludgeruskerk

Op de laatste gemeenteraad werd het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Daarbij werd beslist dat alle kerken openblijven voor de erediensten en andere activiteiten blijven mogelijk mits zij in overeenstemming zijn met het sacrale karakter van het kerkgebouw. Het punt werd unaniem goedgekeurd. In de rand hiervan drong N-VA fractieleider Herman Van Driessche nogmaals aan om dringend werk te maken van het herstel van de toren van de Sint Ludgeruskerk. Volgens hem is het niet vijf voor maar vijf na twaalf!

 

Zeels soccerterrein zal gerenoveerd worden dankzij N-VA

Op de laatste gemeenteraad van Zele kwam de fractieleider van de N-VA, Herman Van Driessche met een voorstel om het zogenaamde ‘soccerterrein’ op ter Elst dringend te renoveren en hiertoe een subsidieaanvraag te richten aan het Ministerie van Sport.

Van Driessche: “De minister van Sport, Philippe Muyters, maakt immers werk van voldoende en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur in uw eigen buurt.  Vlaanderen trekt jaarlijks een budget van 5 miljoen euro uit voor het bouwen of grondig renoveren van sportinfrastructuur via een oproepsysteem. Voor de projectoproep van 2017 werd nog eens extra 30 miljoen vrijgemaakt. Alle mogelijke initiatiefnemers zoals lokale besturen, scholen, federaties, clubs… kunnen hierop intekenen, waarbij tot 30 procent van het investeringsbedrag gesubsidieerd wordt, met een maximum subsidiebedrag van 1 miljoen euro per project.

Tijdens de commissievergadering van 7.9.2017 werd de belabberde toestand van het zogenaamde ‘soccerterrein’ op Ter Elst reeds aan de kaak gesteld. Een degelijke aanpak tot renovatie en herstel dringt zich op. Het lijkt een project dat best in aanmerking kan komen voor een subsidie.

Daarom keurde de gemeenteraad unaniem het voorstel van N-VA goed om het ‘soccerterrein’ op ter Elst dringend te renoveren en hiertoe een subsidieaanvraag te richten aan het Ministerie van Sport. Voor een subsidieaanvraag tegen 30 september oordeelde de schepen evenwel dat de termijn tekort zodat werd beslist om pas in 2018 een aanvraag daarvoor in te dienen.

 

Nog steeds geen oplossing voor verlichting op fietspad Zele-Lokeren

Op de laatste gemeenteraad kwam de fractieleider van de N-VA, Herman Van Driessche, nogmaals terug op de problematiek over de verlichting van het fietspad Zele-Lokeren langsheen de spoorweg. Sedert 14 september is er geen fietsverkeer meer mogelijk op de n47 richting Lokeren. Momenteel zijn er echter ook werken bezig in de Wezepoelstraat, de Tuimelaarsstraat en de Paradijzen. Fietsers hebben dus nauwelijks nog een alternatief. “Wanneer komt nu eindelijk die verlichting?”, luidt de noodkreet van N-VA.

De schepen verwees naar de provincie, als zijnde de boosdoener. Er zal deze week nog een brief van het College naar daar gericht worden. Raadslid voor de N-VA, Timothy Debeir, stelde zich de vraag of er in afwachting geen voorlopige oplossing/noodverlichting kan aangebracht worden maar dat zagen de schepen en de burgemeester dan weer niet zitten wegens te duur.

 

Werken Langemuntstraat zorgen voor wrevel

In de Langemuntstraat zijn zware werken aan de gang en dat zorgt voor behoorlijk wat tandengeknars bij de buurtbewoners. De gemoederen lopen er soms hoog op zodat een samenkomst zich opdrong ten einde tot goede afspraken te komen. Op de laatste gemeenteraad vroeg N-VA fractieleider Herman Van Driessche naar het resultaat van deze samenkomst en of in de toekomst conflicten zullen worden vermeden. Van Driessche: “Dat kon men uiteraard niet garanderen maar er zal wel betere communicatie zijn met een vlotter aanspreekpunt voor de betrokkenen. Laten we hopen dat dat tot eenieders tevredenheid zal uitdraaien.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is