Oppositie kant zich tegen indexering huurprijzen assistentiewoningen Lindenhof: “Zware kost voor zorgbehoevende inwoners”

Op 24 oktober 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Zele. HLN

Op de jongste raad voor maatschappelijk welzijn uitten oppositiepartijen Open Vld en N-VA bedenkingen bij de indexering van de dagprijzen voor de assistentiewoningen van het Lindenhof. Het gemeentebestuur blijft achter de beslissing staan. “De woningen werden in de vorige legislatuur aan hun lot overgelaten. We investeren nog dit jaar 100.000 euro in het Lindenhof”, zegt bevoegd schepen Johan Anthuenis (CD&V).

De OCMW-assistentiewoningen in het Lindenhof kampen met vochtproblemen. Die wil de meerderheid aanpakken. “We hebben twee keuzes: ofwel houden we de woningen in stand, ofwel besteden we dit uit aan de commerciële markt. Om toch nog enige woonkwaliteit te bieden, investeren we 100.000 euro in renovatiekosten.”

Open Vld-raadslid Dirk De Mey vindt het ongepast dat het bestuur de prijzen indexeert gezien de staat van de woningen. De laatste indexatie dateert van 2016. “De meerkost van 75 euro per jaar voor de zorgbehoevende inwoners is niet gering. We betreuren dat, gezien de toestand van de woningen, er toch geopteerd wordt voor een indexering.”

“Uitstel is geen optie”

Kim Van Cauteren (N-VA Zele Vlakaf) vraagt om de beslissing uit te stellen. “We begrijpen dat een indexering nodig is om de kosten te dekken. Alles wordt duurder. Maar in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering staat letterlijk ‘We houden de kostprijs van woonzorgcentra onder controle door voorzieningen te stimuleren om de extra middelen aan te wenden voor zowel extra personeel als een verlaging van de dagprijs’. Het lijkt ons dus logisch om nog niets aan de prijzen te doen totdat we weten wat de plannen zijn”, aldus het raadslid. “Deze mensen nu extra kosten aanrekenen terwijl het misschien niet nodig is, vinden wij niet kunnen. Aangezien de minister binnenkort zijn beleidsnota voorstelt vonden we dat het punt uitgesteld moest worden zodat een beslissing genomen wordt op basis van alle feiten.”

Het gemeentebestuur volgt haar redenering niet. “De woningen zijn al die jaren aan hun lot overgelaten. Onlangs de beperkte gebruiksduur van 2,5 jaar investeren we alsnog in het onderhoud van de woningen. Uitstel is geen optie, gezien de oplopende kosten. Het kan nog wel even duren tot gemeenten duidelijkheid krijgen vooraleer duidelijk wordt hoeveel middelen er vanuit Vlaanderen komen.”

Het punt werd alsnog goedgekeurd door de meerderheid. Open Vld stemde tegen de indexering voor het Lindenhof. N-VA stemt tegen de indexering voor het Lindenhof en de voorzieningen van woonzorgcentrum De Meander.

https://www.hln.be/in-de-buurt/zele/oppositie-kant-zich-tegen-indexering...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is