Ook basisbereikbaarheid voor Zelenaars

Op 17 september 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Gemeenteraadslid Timothy Debeir informeerde op de gemeenteraad naar een stand van zaken over de opmaak van de nieuwe plannen van De Lijn en de impact op het Zeelse busvervoer.

De Vlaamse regering wil de omslag maken van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Gedaan dus met lege of net overvolle bussen, en tijd om werk te maken van een vraaggestuurd beleid. De N-VA is hier een grote voorstander van omdat de bussen van De Lijn zo veel efficiënter ingezet worden.

Gemeenteraadslid Timothy Debeir legt uit: “Vanaf nu valt Zele binnen de vervoerregio Sint-Niklaas. Binnen deze regio zullen alle lijnen hertekend worden. Er moet samengewerkt worden met andere regio’s om de buslijnen te voorzien die er buiten vallen. We willen dat Zele voldoende aanbod blijft hebben en er nog steeds genoeg bussen naar Lokeren en Dendermonde rijden zodat scholieren en pendelaars vlot op hun bestemming geraken.”

“Momenteel ligt er nog niet veel op tafel, maar door ons punt nu al op de agenda van de gemeenteraad te zetten, willen we er zeker van zijn dat er voldoende aandacht aan besteed wordt. We willen dat de gemeenteraadsleden én de gebruikers van De Lijn in Zele voldoende inspraak krijgen in de wijzigingen. Daarnaast willen we ook bekijken wat het vraaggestuurd vervoer precies inhoudt en of het mogelijk is om zo aan de vragen van bijvoorbeeld scholen tegemoet te komen.” Aldus Debeir

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is