N-VA – Zele Vlakaf wil steunmaatregelen om sociaal leven opnieuw aan te zwengelen

Op 2 april 2020

N-VA – Zele Vlakaf wil dat ook de gemeente Zele haar steentje bijdraagt om de getroffenen door de Coronacrisis te ondersteunen. De volgende concrete maatregelen zijn volgens onze fractie nodig om het economisch en sociale leven een broodnodige doorstart te geven:

We storten de huurprijs voor gemeentelijke zalen en het materiaal van de uitleendienst terug voor evenementen die niet doorgingen.
De gemeente richt een fonds op om kosten terug te betalen van verenigingen die activiteiten afgelast hebben. Deze kosten worden terugbetaald indien ze echt gemaakt zijn én niet kwijtgescholden werden door een derde partij.
We stellen voor de gemeentelijke belastingen en retributies voor middenstanders niet aan te rekenen in 2020. 
Alle inwoners ontvangen een bon van bijvoorbeeld 5 euro die ze kunnen besteden bij de Zeelse middenstand. Zo geven we een duwtje in de rug van onze zwaarst getroffen sectoren.

Kim Van Cauteren, Fractieleider N-VA – Zele Vlakaf licht toe: “Als gemeente kan je enkele maatregelen nemen die vermijden dat de vele afgelaste activiteiten een gat in de afdelingskas van onze verenigingen slaan. Zij moeten activiteiten organiseren om de kwaliteit van hun werking op peil te houden.”

Gemeenteraadsleden en horeca-uitbaters Timothy Debeir en Luc Raman vullen aan: “Onze lokale middenstanders hebben het nu heel zwaar. We hopen dat ook de gemeente de nodige steun verleent om ons sociale leven opnieuw te doen openbloeien na de crisis.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is