Gemeenteraad van 27.10.2016

Op 8 november 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jeugd, Ruimtelijke ordening, Toerisme

Ronde van Vlaanderen 2017 passeert door Zele!

 

Goedkeuren investeringssubsidie Scouts & Gidsen Zele

Voor de renovatie en uitbreiding van hun gebouw vragen de scouts de steun van de gemeente. De kosten werden oorspronkelijk geraamd op ca.231.000 euro. Het college besliste reeds in augustus 2015 dat de gemeente een investeringssubsidie van 116.000 euro zou financieren, hetgeen neerkomt op 50%. Evenwel blijken de kosten thans merkelijk hoger te worden begroot, meer bepaald op 360.943 euro. En toch blijft het zelfde subsidiebedrag behouden. Aangezien de scouts hiermee akkoord gingen werd het punt uiteraard unaniem goedgekeurd. Toch drong N-VA fractieleider Herman Van Driessche er op aan dat de tussenkomst van de gemeente best wat hoger mocht zijn, waarom geen 50% van de werkelijke kosten? De burgemeester ging daar niet op in maar engageerde zich wel om bijkomende subsidies te verlenen indien de uiteindelijke kostprijs nog hoger zou oplopen.

Ondertussen vernemen we dat Vlaams Minister van Toerisme, Ben Weyts, voor de Zeelse scouts een bedrag van 38.768 euro ter beschikking stelt voor het uitvoeren van brandveiligheidswerken aan het heem.

 

Straatnaamgeving wijnveld: voorlopige toekenning

De cultuurraad had met 22 stemmen op 30 geopteerd voor de benaming ‘Durmtiende’. Deze naam verwijst naar een ‘tiendgebied’, welke in de historische planvorm is terug te vinden. Op zich geen onaardige keuze ware het niet dat de straatnamen Durmen en Durmtiende wel eens voor verwarring zouden kunnen zorgen bij de talloze truckers en andere chauffeurs die op GPS rijden. Misschien toch eerst nog eens voorleggen aan de cultuurraad en de beslissing een maand uitstellen, opperde N-VA fractieleider Herman Van Driessche. Na wat discussie werd zowaar de zitting voor vijf minuten geschorst. Uiteindelijk werd het punt inderdaad verdaagd zodat de cultuurraad zich eerst nog eens kan buigen over het dossier.   

 

VARIA

  • De Ronde van Vlaanderen 2017 passeert allicht door Zele. Zeven gemeentes uit de regio kunnen zich ‘Stad van de Ronde’ noemen, waaronder Hamme en Berlare. Hamme dankt dit succes aan de prestaties van Greg Van Avermaet en Berlare aan de prestaties van Preben Van Hecke en, uiteraard, van Fred De Bruyne die de Ronde won in 1957 wat dus exact 60 jaar later zal gevierd worden. Voornoemde renners hebben allen hun ‘roots’ in Zele. Maar waar blijft Zele in dat plaatje, wilde N-VA fractieleider Herman Van Driessche weten. Immers het zal ook exact 80 jaar geleden zijn dat onze eigen Michel D’Hooghe Vlaanderens mooiste wist te winnen. Wat een prachtige hommage aan onze kampioenen zou het zijn als we ervoor kunnen zorgen dat de Ronde zowel het geboortehuis van Greg als van Michel passeert. De renners rijden immers via Hamme-Zogge over de Dendermondesteenweg en de Keltenlaan richting Donkmeer. Een klein ommetje via Heikant en Molenstraat moet toch haalbaar zijn ? Noteer in ieder geval alvast 2 april aan in uw agenda.
  • Na de criminele feiten waarvan de hondenschool het slachtoffer is geworden informeerde N-VA raadslid Tamara Van Laere naar de toekomstplannen van de gemeente dienaangaande en welke termijnen er worden vooropgesteld om één en ander te realiseren. Een pasklaar antwoord kon de burgemeester echter nog niet geven. Maar er zal zeker iets uit de bus komen. Er wordt gezocht naar een oplossing voor het hele complex.
  • Ook informeerde N-VA fractieleider Herman Van Driessche naar de intenties van de gemeente inzake de gebouwen van de kliniek nadat vrij plots de diensten werden overgeheveld naar Dendermonde. De problematiek is nog zo recent dat er op dit moment geen concrete plannen zijn.
  • N-VA raadslid Timothy Debeir wilde weten hoe ver het staat met het skatepark. Er blijken een vijftal klachten wegens overlast te zijn en hierover gaat er een overleg georganiseerd worden met de omwonenden. De paasvakantie wordt door de schepen als streefdatum vooropgesteld.  
  • Ter hoogte van het rondpunt op de markt zijn twee aanzienlijke werken aan de gang (voormalige herbergen ‘Den Anker’ en ‘De kroon). Uiteraard moeten aannemers hun werk kunnen doen, maar toch blijkt de toestand niet altijd veilig voor voetgangers die er moeten passeren, zeker als zij minder mobiel zijn. Dienaangaande werden er toch wel behoorlijk wat opmerkingen gesignaleerd. N-VA drong er op aan dat deze toestand best eens goed wordt bekeken en dat er passende maatregelen zouden worden genomen. De schepen erkende het probleem en stelde dat er reeds aanpassingen zijn gebeurd.
  • In tegenstelling tot bepaalde geruchten zal de Kerstmarkt niet uitsluitend op de markt plaatsvinden maar ook langsheen gans de Kouter. Dat antwoordde de schepen op vraag van N-VA raadslid Timothy Debeir. Zelf had hij het liever anders gezien maar op vraag van de plaatselijke middenstanders werd er anders over beslist.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is