Gemeenteraad van 22.12.2016

Op 9 januari 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Sport

Kunstgras enkel op gehuurd voetbalterrein?

 

Budget 2017 en meerjarenplanning

Van bij de aantreding van deze coalitie werden de verkiezingsbeloftes vanwege de meerderheidspartijen schaamteloos ingeslikt. Wie zich de debatten van toen nog herinnert en/of nog wat verkiezingsfolders heeft opgediept moet met verbijstering vaststellen dat de huidige coalitiepartners het omzeggens unaniem over één zaak eens waren: er komen geen belastingvermeerderingen. Want zelfs in deze tijden van crisis oogde de toestand van onze financiën vrij gezond, aldus hun argumentatie.

Blijkbaar heeft men ingezien dat de volgende verkiezingen er stilaan beginnen aan te komen en komt men tot het besef dat de belastingdruk toch wat hoog ligt. De milieuheffing die drie jaar geleden werd ingevoerd en waartegen N-VA toen drastisch tekeer ging omdat men afstapte van het principe ‘de vervuiler betaalt’, wordt nu plots teruggeschroefd van 55 tot 28 euro per gezin. N-VA fractieleider Herman Van Driessche omschreef deze tactiek als een omgekeerde processie van Echternach: eerst twee stappen achteruit zetten (milieuheffing invoeren) en dan een stap vooruit (de heffing tot de helft reduceren). Zo wordt de kiezer zand in de ogen gestrooid en het geheel voorgesteld als een belastingvermindering. Benieuwd hoe kort het geheugen van de kiezer zal zijn in 2018. 

Uiteraard blijven al die andere extra belastingen ook nu in de begroting zitten. Toch nog even herinneren: deze burgemeester heeft, eens aan het roer, de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 12 jaar tijd doen stijgen van 900 naar 1400. Ook de opcentiemen op de personenbelasting gingen van bij zijn aantreden als burgemeester meteen fors de hoogte in van 7 naar 7,8. En dat is uiteraard niet alles want de zogenaamde ‘waterbelasting’ blijft ook voortdurend stijgen, elk jaar met minstens 1%.

N-VA stemde uiteraard tegen het vooropgestelde budget 2017 en de meerjarenplanning. Daarnaast moest ook de wijziging van het belastingreglement voor de milieubelasting gestemd worden. Hier heeft de N-VA zich onthouden om redenen zoals hierboven uiteengezet.

 

Voorstel tot intrekking belasting op verkooppunten van friet.

Waarom men deze belasting drie jaar geleden (ook) heeft ingevoerd ? Joost mag het weten. Hoe dan ook heeft N-VA toen dat punt niet goedgekeurd, als enige fractie. Nu werd unaniem beslist om ze af te schaffen. Blijkbaar begint men te beseffen dat de N-VA fractie dikwijls gelijk had in haar kritiek op het belastingbeleid.

 

Verplaatsen voetbalterrein Dendermondebaan

Vlak voor de zitting werd dit agendapunt nog vervangen door een aangepaste versie. Dit gebeurt wel eens meer, maar deze keer was dit toch niet zo evident. Immers gaat het over een terrein dat gehuurd wordt door de gemeente hetgeen enkele maanden geleden reeds aanleiding gaf tot hevige debatten en fel protest van de oppositie. De aanleg is nodig opdat de jeugd zou kunnen voetballen volgend seizoen. Daar is uiteraard niets op tegen, integendeel. Ook al heeft dat een prijskaartje van 191.224,67 euro.

Evenwel voorzag het aangepaste voorstel in de aanleg van een kunststof grasveld aldaar. Allemaal goed en wel, maar over de kostprijs werd zedig gezwegen. Dat zal wel meevallen, opperde de schepen. Tevens stelt zich de vraag of het terrein zal voldoen aan de normen van de KBVB en de FIFA. De afmetingen zijn daarvoor te klein en enkel de jeugd zou er gebruik van kunnen maken … in het beste geval. Tenslotte, en daar hamerde N-VA fractieleider Herman Van Driessche ook op, blijft men totaal in het ongewisse over de toekomst van dat terrein. Wat als de verhuurder geen verlenging meer toestaat?

N-VA stelde dan ook voor om het punt naar een volgende gemeenteraad te verschuiven en intussen een deftig dossier voor te bereiden. Ware het niet beter om het terrein aan de Elststraat van kunststofgras te voorzien. De atletiekpiste zou daar zeker en vast ook veel baat bij hebben. De gemeente is eigenaar van behoorlijk wat voetbalvelden. Uitgerekend op de eigendom van iemand anders (verhuurder) zou men een kunstgrasveld willen aanleggen. Waar zit de logica ? De burgemeester had daar evenwel geen oor naar en vroeg prompt de stemming. Uiteraard stemde N-VA tegen, al was het maar om de gang van zaken aan de kaak te stellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is