Gemeenteraad van 19.12.2016

Op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad

Belastingvermindering onroerende voorheffing in Zele blijft mager beestje

De opcentiemen op onroerende voorheffing stegen vier jaar geleden in Zele van 1150 tot 1400. Omdat de basisheffing in het Vlaams Gewest stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen moeten de gemeenten hun gemeentelijke opcentiemen aanpassen om het status quo te behouden. Concreet betekent dit een herleiding van 1.400 naar 881,6. Het college in Zele rondt dit nu af naar beneden, meer bepaald naar 870. N-VA fractieleider Herman Van Driessche noemt dit echter een habbekrats: “Dit komt neer op ongeveer 8 euro per gezin. Het klopt dan ook niet dat dit meteen wordt voorgesteld als een ‘aanzienlijke’ belastingvermindering. De Zelenaar heeft trouwens in de tussentijd al 4 jaar hogere opcentiemen moeten betalen”

 

“Belastingen in Zele blijven hoog”

Op de laatste gemeenteraad in Zele werd het budget en de begroting besproken. N-VA Fractieleider Herman Van Driessche gaf daarbij kritiek op de meerderheidspartijen. “Bij de start van deze legislatuur stegen de belastingen in onze gemeente. De verkiezingsbeloftes van de meerderheidspartijen werden schaamteloos ingeslikt. Zo werd een milieuheffing ingevoerd van 55 euro en werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing opgetrokken van 1150 naar 1400. Nochtans hebben de meerderheidspartijen het voor de verkiezingen steeds beloofd: er komen geen belastingvermeerderingen want zelfs in tijden van crisis oogde de toestand van onze financiën vrij gezond, aldus hun argumentatie.”

Op de gemeenteraad werd er nu beslist om de hoge druk van de belastingen wat te laten dalen. Concreet werd al de milieuheffing plots teruggeschroefd van 55 tot 28 euro per gezin. Nu dalen de opcentiemen op onroerende voorheffing met ongeveer 8 euro per gezin.

Volgens Van Driessche blijven dit echter maar halve maatregelen: “Eerst de belastingen verhogen om ze nadien, kort voor de verkiezingen, te doen dalen getuigt van een kortzichtig beleid. Want uiteraard blijven al die andere extra belastingen ook nu in de begroting zitten. Denk ook maar aan de zogenaamde ‘waterbelasting’ die blijft stijgen, elk jaar met minstens 1%. Zele verdient beter.”

 

Binnenkort vrijwilligers bij politiezone Zele-Berlare?

N-VA Fractieleider Herman Van Driessche stelde op de laatste gemeenteraad in Zele voor om naar het voorbeeld van Antwerpen ook vrijwilligers aan te trekken om taken van de politie op zich te nemen. Bedoeling is om oud politiemensen, ex-militairen, maar ook boekhouders, fiscalisten en informatici de politiediensten te laten bijspringen.

Van Driessche: “Op die manier zouden de politieagenten zich nog meer kunnen fixeren op hun kerntaken en het eigenlijke politiewerk op het veld. Inspecteurs zijn te goed opgeleid en te duur om aan een nadarhek te staan. De mogelijkheden zijn legio: verkeersbegeleiding bij evenementen, boekhouders en fiscalisten die kunnen ingezet worden bij onderzoek naar zwartwerk en zelfs voor speurwerk naar bepaalde vormen van criminaliteit. Er is immers een aanzienlijke en groeiende groep van jonggepensioneerden die graag voor korte tijd zouden willen werken voor de politie.”

De Zeelse burgemeester reageerde zelf uiterst enthousiast op dit N-VA-voorstel en zal van zodra één en ander juridisch op punt staat gebruik maken van deze mogelijkheid. Uiteraard moet dit gepaard gaan met opleiding, screening op antecedenten en het dragen van een eigen uniform. Daarnaast moet er in een specifiek statuut alsmede een duidelijk wettelijk kader worden voorzien met een duidelijke aflijning van wat mag en niet mag. Uit een enquête blijkt dat twee op de drie politiezones vragende partij zijn. Niet meer talmen dus.

 

Vervuiling Rozenbeek ook ter sprake op gemeenteraad

De vervuiling van de Rozenbeek kwam zoals te verwachten opnieuw ter sprake op de Zeelse gemeenteraad. De schepen erkende dat onder meer dankzij het kort op de bal spelen van de N-VA fractie er nu daadwerkelijk meer en intensiever onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de vervuiling. Er werden stalen onderzocht en daaruit is gebleken dat er producten werden geloosd die allicht afkomstig zijn van één of enkele bedrijven uit het industriepark. De rode kleur alsmede de fecaliën doen een bepaald vermoeden rijzen al is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Een oplossing ligt wel in het verschiet.

 

Vragen bij strooibeleid in Zele

N-VA raadslid Timothy Debeir had op de laatste gemeenteraad in Zele vragen bij het strooibeleid: “Het strooien was niet echt optimaal van start gegaan. Was men verrast door de vroege sneeuw dit jaar?” De schepen antwoordde dat men zoals steeds dezelfde prioritaire route heeft genomen. Aansluitend daarbij werd geïnformeerd naar de toepassing van de ‘sneeuwtelefoon’. Dat blijkt toch wel succesvol te zijn geweest. Er werd zout en een schop ter beschikking gesteld en vele bewoners zijn geholpen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is