Dan toch Vlaamse subsidies voor het Heem van Scouts & Gidsen Zele

Op 8 november 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jeugd

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 718.000 euro in verschillende erkende verblijven voor sociaal toerisme verspreid over heel Vlaanderen. Met dit geld kunnen de vakantieverblijven  toegankelijker, moderner of familievriendelijker worden gemaakt.

Ook Zele ontvangt in het kader van Toerisme Vlaanderen 38.768 euro aan steun. De subsidies zijn bedoeld voor brandveiligheidswerken aan ’t Heem, de lokalen van de Scouts uit Zele. Deze jeugdlokalen zijn immers ook een verblijf voor jongeren en vallen dus onder de subsidies van de ‘Toerisme voor Allen’-verblijven.

De scouts en de gidsen van Zele zullen het geld gebruiken om ’t Heem brandveiliger te maken via brandwerende deuren en plafonds. “Een goede zaak”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde die de kwestie in het parlement opvolgde. “Brandveiligheid is een topprioriteit voor onze jeugdverenigingen en ik ben dan ook verheugd dat onze minister van Toerisme hierin investeert.

Ook op de gemeenteraad te Zele, eerder deze week kwam de renovatie en uitbreiding van het scoutsheem ter sprake. De scouts maken immers ook aanspraak op de steun van de gemeente. De kosten werden oorspronkelijk geraamd op ca. 231.000 euro. Het college besliste reeds in augustus 2015 dat de gemeente een investeringssubsidie van 116.000 euro zou financieren, hetgeen neerkomt op 50%. Evenwel blijken de kosten thans merkelijk hoger te worden begroot, meer bepaald op 360.943 euro. Maar toch blijft het zelfde subsidiebedrag behouden. Aangezien de scouts hiermee akkoord gingen werd het punt uiteraard unaniem goedgekeurd. Toch drong N-VA de fractie er, bij monde van Herman Van Driessche, op aan dat de tussenkomst van de gemeente best wat hoger mocht zijn. Waarom geen 50% van de werkelijke kosten? De burgemeester ging daar niet op in maar engageerde zich wel om bijkomende subsidies te verlenen indien de uiteindelijke kostprijs nog hoger zou oplopen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is