Verslag uit de gemeenteraad!

Op 30 maart 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 29 maart vond de gemeenteraad plaats. Het betrof een gemeenteraad met onder meer volgende onderwerpen, waaronder het definitieve ontwerp van het gemeenschapscentrum en de verkaveling kouterbosstraat Een volledig verslag vind je hier.

GEMEENSCHAPSCENTRUM - GOEDKEURING DEFINITIEF ONTWERP

Voor de zoveelste (en hopelijk de laatste) keer diende het dossier te worden behandeld. Op de gemeenteraad van 27.10.2011 werd reeds een aangepast ontwerp goedgekeurd. Sindsdien werden er nog wat kleine aanpassingen aangebracht zodat thans het definitief ontwerp werd goedgekeurd. Dat gebeurde zelfs met eenparigheid van stemmen dit keer. Hetgeen helemaal niet wil zeggen dat er geen opmerkingen en geen kritiek meer zou zijn. Het standpunt van N-VA werd reeds uitgebreid in de verf gezet in onze vorige verslagen, o.m. in het verslag van de gemeenteraad van 27.10.2011. Naarmate het dossier aansleept verkleint het gebouw maar verhoogt het prijskaartje: thans 6.500.000 euro. Best zo vlug mogelijk van start gaan dus! Subsidies zijn niet haalbaar. Reeds opgesoupeerd?

VERKAVELING KOUTERBOSSTRAAT

Het is een goede zaak dat Zeelse gezinnen de gelegenheid krijgen om in eigen gemeente bouwgrond te verwerven. Vooral tweeverdieners worden hier mogelijkheden gegeven want de prijzen zijn niet echt goedkoop. Sociale kavels zijn niet voorzien. Blijkbaar heeft men in Zele de gewoonte om aparte wijken te creëren. Enerzijds voor de sociaal zwakkeren en anderzijds voor de beter bemiddelden. Een betere sociale mix zou gettovorming in de toekomst nochtans  kunnen verhinderen. Andere randbemerking is dat het Centrum van de gemeente nog meer met leegstand zal te kampen krijgen. Daar wordt niets aan gedaan. De vraag van N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche om ook de kennis van het Nederlands als voorwaarde te koppelen werd van de hand gewezen. Jammer. In Nederland vinden alle partijen, zelfs de meest progressieve, dat evident.

VARIA

-       Tijdens een dinsdagmarkt diende de ambulance uit rukken voor een gevallen persoon in een horecazaak op de markt. Echter werd hen de doorgang belemmerd door een marktkramer die kennelijk verkeerd stond opgesteld. De politie werd er zelfs noodgedwongen bijgehaald. Een kwartier heeft dit geduurd. Zoiets zou fataal kunnen aflopen. Hier moet dringend aan worden verholpen!

-       De gevel van het gemeentehuis werd gezandstraald. Net na het aanbrengen van de nieuwe ramen. Goed geregeld! Omwonenden, passanten en voertuigen kregen de volle laag (rode stofwolk) op zich omdat er geen gebruik werd gemaakt van een afdekscherm. Klachten te over dus. N-VA vindt dit niet kunnen.

-       De rommelmarkt is (tijdelijk) verplaatst naar het terrein van de hondenschool. Echter blijft er veel vuilnis achter. Zal worden gecontroleerd.

-       Er zijn problemen met de parking voor de autobus in de Dreef. Deze is nogal smal en vrachtwagens die er op een slecht moment passeren rijden het voetpad op. Er zal worden gezocht naar een oplossing in samenspraak met de verkeerscommissie.

-       De Raad van State heeft, zoals te vrezen, de gemeente lik op stuk gegeven in het dossier Wijnveld. Het gemeentebestuur beweert nog geen arrest gezien te hebben niettegenstaande het dateert van één dag voor de vorige gemeenteraad (waarop de raadsman aanwezig was). Men wist toen zogezegd nog van niets. Kafkaiaanse toestanden zijn dat!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is