Verslag uit de gemeenteraad van 4 juli

Op 12 juli 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Ook afgelopen week, tijdens de gemeenteraad van 4 juli, toonde de N-VA fractie zich zeer gedreven en actief in haar oppositierol. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de rekeningen van de kerkfabrieken, het budget 2013, de verkaveling Kabouterbosstraat en de GAS-boetes. Wie een uitgebreid verslag van deze gemeenteraad wil lezen, vindt dit terug op onderstaande link.

KERKFABRIEKEN: ADVIES REKENINGEN 2012

Bij de bespreking van dit punt kwamen we te weten dat aan de kerkfabrieken werd gevraagd om 20% te besparen op hun budget. Benieuwd in welke mate deze bede zal worden verhoord. De vloer van de Kouterkerk is dringend aan herstel toe, aldus N-VA (Bruno). In die optiek is het nuttig om na te denken over de toekomst van dit gebouw. Het zou meer kunnen aangewend worden als concertzaal en repetitieruimte.

BUDGET 2013: GOEDKEURING EERSTE WIJZIGING

Wegens de slechts financiële toestand van onze gemeente zat het er aan te komen dat de oppositie deze wijziging niet zou goedkeuren. Tijdens de discussies trachtte de burgemeester de link te leggen met steden als Antwerpen en Beveren. Alsof je een grootstad die 80% van ’s land ‘s export voor zijn rekening neemt kan vergelijken met Zele. Onze haven oogt wel wat bescheidener. En welke partijen maken er nu ook alweer deel uit van de Antwerpse coalitie ?

VERKAVELING KOUTERBOSSTRAAT: GOEDKEUREN BELOFTE AANKOOP

Niet de eerste keer dat N-VA tussenkwam inzake de toepassing van de verkoopsvoorwaarden bij deze verkaveling. Kandidaten dienen telkens een verklaring te ondertekenen dat ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo onder meer dienen ze te verklaren dat ze hun huidige eigendom (woning) binnen het jaar zullen verkopen. Tamelijk streng toch. Wordt dat achteraf eigenlijk wel gecontroleerd en hoe gebeurt dat, wilde N-VA (Herman) weten. Enigszins verbaasd over deze vraag werd hierop uiteindelijk toch bevestigend geantwoord.

VARIA

 

-       Wat zijn de intenties van het College als gevolg van de nieuwe wettelijke bepalingen inzake de GAS – boetes? Had de burgemeester niet in de pers verklaard volmondig voorstander te zijn van de verlaging van de leeftijd tot 14 jaar om potentiële daders te kunnen vervolgen? Ja, maar dit was een persoonlijk standpunt. Wat gaat er voor de zelenaars veranderen en wat niet? N-VA drong aan om een gedetailleerde bespreking ervan in een commissievergadering zodat er een aangepast en duidelijk gemeentelijk reglement komt waarin alle karikaturale voorstellingen (sneeuwballen gooien, eten op een bankje, …)  inzake deze niet onbelangrijke materie aan de kant kunnen worden geschoven. Met verwijzingen naar Mechelen of Lokeren, waar collega-partijgenoten van de burgemeester aan het roer staan, kaatste N-VA dit keer de bal netjes terug.

-       N-VA (Gert) informeerde naar de precieze plannen inzake het aan te leggen fietspad langsheen de N47 (Rotonde Pieter Gorusstraat - Sint Antonius – Dendermonde). Zele opteert voor een gescheiden fietspad voorbij de gracht maar Dendermonde ziet dat anders. Maar de twee zienswijzen zijn niet onverzoenbaar zodat er nu toch eindelijk werk kan van worden gemaakt. Maar het zal nog wel wat tijd vergen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is