Verslag uit de gemeenteraad van 28.5.2015

Op 10 juni 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

SEPTISCHE PUT NU TOCH NIET VERPLICHT IN AVERMAAT-MEERSKANT !

 

Vernieuwen gemeentelijke website: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Dat de website dringend aan vernieuwen toe is hoeft geen betoog. De huidige dateert nog van een drietal legislaturen terug en blijkt 8.000 euro per jaar te kosten aan onderhoud. Eigenlijk had men dus al wat eerder een initiatief mogen nemen. N-VA raadslid Herman Van Driessche suggereerde daarbij om toch wat meer ‘up to date’ te zijn in de toekomst. Zo blijkt onder meer dat Gert De Kimpe nog steeds in de lijst van gemeenteraadsleden voorkomt en zijn opvolger Timothy Debeir nog niet. Als we klikken op de lijst van de schepenen komen we nog bij de vorige legislatuur terecht. Idem dito bij het beleidsplan. En ga zo maar door. Voor de prijs van 38.417,50 euro mag het wel in orde zijn.

 

Avermaat-Meerskant.

Op 28.4.2015 had (eindelijk) de langverwachte vergadering plaats met de buurtbewoners. De raadszaal zat bomvol. Op het moment dat de woordvoerder van de Watergroep het heikele punt van de septische putten aansneed was het hek meteen van de dam. Het schepencollege kreeg meteen de volle lading over zich heen. Dat de vergadering niet zonder gevolg is gebleven moge blijken uit de beslissing/intentie om de aanleg van de septische put niet (meer) te verplichten. Zo zie je maar. Niet dat het alle problemen oplost (het gescheiden rioleringsstelsel wordt wèl gehandhaafd) maar het maakt toch voor heel wat bewoners al een serieus verschil. Dat de schepen thans verklaarde dat ze de problematiek pas op de vergadering van 28.4.2015 echt terdege leerde kennen tart wel elke verbeelding. Reeds in de gemeenteraad van november (en alle volgende) eiste N-VA raadslid Herman Van Driessche tekst en uitleg over deze kwestie en drong hij er meteen op aan om zo snel mogelijk rond de tafel te gaan zitten met de bewoners. Waarom moest dat een half jaar duren?

Raadslid Herman Van Driessche heeft in reeds in december en januari talloze schriftelijke vragen gericht aan het gemeentebestuur. Aangaande de septische putten werd toen nog als volgt geantwoord (letterlijk citaat van 18.3.2015):

‘De plaatsing van een septische put vloeit voort uit de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM). Alle woningen die NIET aangesloten zijn op een riolering die afwatert naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie MOETEN een septische put plaatsen. Dit is tot op heden nog altijd het geval voor Avermaat-Meerskant en zijstraten en is ook altijd een wettelijke verplichting geweest (niets nieuws). Indien het plaatsen van de septische put in de praktijk vrijwel onmogelijk is, kan dit individueel bekeken worden. De desbetreffende eigenaars/bewoners, moeten hiertoe contact opnemen met de gemeentelijke technische dienst.’

Had men vroeger naar ons geluisterd stonden we al een pak verder.

   

VARIA

 -        Het was te verwachten dat ROPARUN ter sprake zou komen in de varia. Het prachtige feest werd helaas ook ontsierd door enkele uitspattingen die uitgebreid in de pers en in de sociale media werden beschreven. De korpschef kwam persoonlijk tekst en uitleg geven over de feiten (dat gebeurde ook deels in geheime zitting). De problemen zijn gekend, hoe men ze in de toekomst moet aanpakken daarover heeft iedereen een mening. De schepen van roparun bleef wel opvallend stil bij de debatten. Wat het ook zij, aan de Zandberg en achter ‘De Wiek’ zal men toch een tandje moeten bijsteken om de orde en de veiligheid in goede banen te leiden.

Laat ons toch vooral de goede kant van dit volksfeest blijven vooropstellen.

 -        Op 1 juli 2015 gaat het loket aan het Zeelse station definitief dicht. N-VA wilde weten wat dienaangaande de intenties zijn van het College en wat er zal gebeuren met het gebouw, fietsknooppunt, parking, camerabewaking e.d.m. De burgemeester vond alles nog wat voorbarig en wil vooral inzetten op het behoud van het loket. Is dat niet wat laat?

 -        Ook de skateramp werd weer ter discussie gebracht. Komt ze er nu of niet? Ze komt er, aldus de schepen (en de burgemeester). Nu nog de vraag waar en wanneer en hoe. Uiteraard moeten de belangen van de omwonenden zeker ook in acht worden genomen. Nieuwkomer Timothy roerde zich heftig in dit debat. Niet te verwonderen, vorig jaar reeds nam hij immers als Jong-N-VA’ er deel aan allerlei acties en initiatieven in dat verband.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is