Verslag uit de gemeenteraad van 28 april 2011

Op 3 mei 2011, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 28 april 2011 vond de gemeenteraad plaats. Tijdens deze gemeenteraad werden ondermeer volgende onderwerpen besproken: - Gemeenschapscentrum dure maat voor niets; - Gevaar en hinder tijdens kermis; - Ongenoegen inwoners Avermaet over borden; - Verkeersonveiligheid in A. De Beulelaan; - Gele markering ter hoogte van Zandberg en Stapstraat. Wil je weten wat de standpunten van de N-VA terzake waren, lees dan zeker het volledige verslag dat je hier vindt.

GEMEENSCHAPSCENTRUM  WORDT EEN DURE MAAT VOOR NIETS

Het hoeft geen betoog dat er in Zele dringende nood is aan de gepaste culturele infrastructuur voor onze talloze verenigingen. Hetgeen niet wil zeggen dat zomaar eender wat met vier muren en een dak door de strot van de cultuurliefhebber en de belastingbetaler kan worden geduwd. Na 30 jaar stilstand heeft schrijver dezes, tijdens een debatavond tien jaar geleden, een eerste aanzet gegeven om de realisatie van de nodige infrastructuur voor sport en cultuur apart te benaderen. Schoorvoetend zijn andere partijen daarin gevolgd en dit resulteerde op het einde van de vorige legislatuur in een voorontwerp, waaraan weliswaar een bijzonder duur prijskaartje hing. Men kon evenwel niet ontkennen dat quasi alle verenigingen hun gading zouden hebben gevonden in dat project. Na de verkiezingen van 2006 werd het project meteen afgevoerd “wegens veel te duur”. Thans ligt er (uiteindelijk) een nieuw op tafel. Maar wat blijkt: Het gebouw is drastisch gekrompen en de prijs even drastisch (meer dan 12%) gestegen! Sommige fracties die toen zware kritiek uitten op het prijskaartje blijken thans hun bek in hun pluimen te steken en opteren nu minder (mogelijkheden) voor meer (geld). Er is geen plaats meer voor fuifruimte en repetitieruimte, er zijn slechts maximum 400 zitplaatsen voor het publiek voorzien (breng maar eens een vedette op de been), er is geen backstageruimte voorzien waardoor theatervoorstellingen niet kunnen wegens de onmogelijkheid tot decorwissels, de kleedkamers liggen zeer ongunstig, er is slechts 1 toegang tot het podium, het podium is te klein voor grote groepen (vb. Harmonie, Diaghilev), aanpassingen van zaal en podium zijn niet meer mogelijk en ga zo maar door. Kortom, voor de grote festiviteiten zal het te klein zijn en voor de kleine te groot, zoals het terecht vanuit de oppositiebanken weerklonk. Dat komt ervan als men de culturele verenigingen nauwelijks raadpleegt alvorens doordachte beslissingen te nemen. N-VA trok, samen met de andere oppositieleden, zwaar van leer tegen dit wangedrocht. Het is duidelijk dat de meerderheid enkel wil scoren in de aanloop naar de verkiezingen toe. Het kostenplaatje is toch voor de volgende legislatuur, net zoals de te voorziene sportinfrastructuur in de Lange Akker. Na ons de zondvloed!

VARIA

Met dit prachtige weer was het logisch dat er ook op de tweede zondagavond nog tal van kinderen aan het genieten waren in de late uurtjes. Ook de terrassen zaten nog behoorlijk vol. Toch hielden meerdere marktkramers het reeds vrij vroeg voor bekeken waardoor het zware vrachtwagenverkeer een opmerkelijk gevaar vormde voor de spelende kinderen en een hinder voor degenen die nog wat wilden genieten van de kermissfeer. Bovendien bleek op dat moment niemand van het gemeentebestuur bereikbaar. N-VA vindt dat dit niet kan. Was er geen reglement dat een sluitingsuur om 22.00u voorziet? “Zal nagekeken worden”. Tja …

Sommige mensen van Avermaet vinden het niet passend dat er peilen bestaan met de vermelding “Wijk Avermaet”. Waarom niet gewoon Avermaet, zoals daar zijn Heikant, Durmen, Huivelde, Hansevelde? Als de borden nog eens aan vernieuwing toe zijn zal het eens bekeken worden.

Er wordt gevlamd in de A. De Beulelaan dat het een lieve lust is. Onlangs gebeurde er alweer een zwaar ongeval. Daar moet dringend iets aan gedaan worden vinden de bewoners. N-VA treedt hen volledig bij en vroeg om maatregelen.

N-VA vroeg ook om een gele markering aan te brengen ter hoogte van de Zandberg en de Stapstraat om een parkeerverbod duidelijker aan te geven en desgevallend enigszins uit te breiden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is