Verslag uit de gemeenteraad van 27.01.2015

Op 30 januari 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. DDS: GOEDKEURING AGENDA VERGADERING VAN 26/3/2015.

Op deze agenda staat onder meer de wijziging van art. 39 van de statuten.

Het betreft een kunstgreep om de winst voortaan door te schuiven naar de onbeschikbare reserves en niet meer naar de beschikbare reserves.

Op die manier omzeilt men de te betalen belastingen die in het verschiet liggen ingevolge het regeerakkoord.

Men heeft altijd veel kritiek op fiscale constructies (denk maar aan de ‘rulings’ van bedrijven die in Luxemburg soelaas vinden) omdat bedrijven de belastingen ontwijken via allerlei (legale !!) constructies, en terecht.

Hebben de intercommunales, en de gemeentes die er in zetelen, dan geen voorbeeldfunctie?

 

2. AANPASSEN RPR: invoeren elektronische maaltijdcheques.

Uitgerekend op de dag dat kranten uitpakten met het wetsvoorstel om de maaltijdcheques af te schaffen kreeg de raad dit agendapunt voorgeschoteld.

Was het eigenlijk nog opportuun om die beslissing te nemen? Omdat de sociale partners beslist hebben om de papieren versies hun waarde te doen verliezen per 1 januari 2016 en we niet weten wat er van het wetsvoorstel zal in huis komen, misschien wel.

Volgens het RPR waren ze bij ons echter slechts drie maand geldig zodat er in principe nog kon worden afgewacht. Maar men nam toch maar het zekere voor het onzekere.

 In de rand van dit agendapunt merkte N-VA op dat de gemeente zopas een vacature heeft opengesteld voor een beleidscoördinator vrije tijd die statutair zal benoemd worden. Dat intussen veel personeelsleden op hun honger blijven en zich moeten tevreden stellen met allerlei nepstatuten stoot zonder meer tegen de borst. Zoals reeds in het verleden, bij de behandeling van het RPR, aangehaald vindt de N-VA fractie het niet kunnen dat personeelsleden destijds met allerlei beloftes uit de privésector werden weggelokt, zich jaren hebben ingezet en om thans in de kou te blijven staan. Onze personeelsleden verdienen heel wat meer respect en belofte(s) maakt schuld.

   

3. STAVAZA BRANDVEILIGHEID GEMEENTEHUIS

N-VA gemeenteraadslid Gert De Kimpe informeerde naar de stand van zaken in verband met de brandveiligheid van het gemeentehuis. Tot hiertoe is (slechts) aan zeven van de zestien aandachtspunten verholpen, en dit na ruim een half jaar discussie.

Een deurpomp aanbrengen, kost dat echt zoveel tijd?

 

4. AVERMAAT

N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche kwam nogmaals terug op het dossier Avermaat-Meerskant. Na de vorige gemeenteraad werden een serie vragen van technische aard doorgestuurd naar de administratie.

Hierop werd keurig geantwoord en die antwoorden werden doorgestuurd naar de mensen van het wijkcomité.

Toch blijven de buurtbewoners ontevreden over het feit dat ze zelf zo weinig worden voorgelicht door het gemeentebestuur.

Een volgende reeks vragen wordt dan ook doorgestuurd.

 

 

5. BEWONERS VAN INDUSTRIESTRAAT LUIDEN DE ALARMKLOK

De bewoners van de Industriestraat zijn niet te spreken over de plannen/beslissing van het gemeentebestuur om extra parkeerplaatsen te creëren ten koste van het (thans nog onverharde) voetpad.

Een drietal jaar geleden heeft de elektriciteitsmaatschappij aldaar werken uitgevoerd waardoor de palen werden verplaatst naar de rooilijn.

Sedertdien parkeren heel wat bestuurders hun auto op de verhoogde berm, hetgeen binnen de bebouwde kom in feite verboden is maar door de politie blijkbaar wordt gedoogd.

Klachten hierover werden zonder meer van tafel geveegd.

Thans is beslist om de berm te verharden en van extra parkeerplaatsen te voorzien, hetgeen een doorn in het oog is van de bewoners.

Er zal geen voetpad meer zijn hetgeen een gevaarlijke toestand zal scheppen voor kinderen en ouderen. En ook voor fietsers want de veilige oversteek is daar vlak in de buurt.

Bovendien wordt de industriestraat vrij vaak gebruikt als sluipverkeer, wordt er vrij snel gereden en dreigen voertuigen niet te kunnen passeren als ze elkaar kruisen ter hoogte van de links en rechts geparkeerde voertuigen.

Tenslotte kunnen de bewoners zelf nauwelijks veilig van hun oprit omdat het zicht totaal wordt belemmerd door de geparkeerde wagens. Dit zijn veelal camionetten omdat er een pakjesbedrijf is gevestigd op de hoek van de V. Van Cauterenstraat. De buurtbewoners schreeuwen dan ook om overleg opdat hun klachten zouden worden gehonoreerd. De schepen zal zijn oor te luisteren leggen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is