Verslag uit de gemeenteraad van 26.3.2015

Op 1 april 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

AFSCHEID VAN GERT DE KIMPE

 

Aan het slot van deze raadszitting kondigde Gert zijn afscheid aan als mandataris. Hij verhuist immers naar Lokeren zodat hij helaas niet meer kan zetelen in de Zeelse gemeenteraad. Zijn passage hierin is in elk geval niet onopgemerkt gebleven. Vooral zijn tussenkomsten in zake aanbestedingen (geschenkbonnenautomaat) alsmede in zake de veiligheid van de gemeentelijke infrastructuur (gemeentehuis, De Wiek) liggen nog vers in het geheugen. Vrij ironisch was dat het eresaluut gepaard ging met een (alweer vals) brandalarm. 

 

 VERKAVELING EEKSTRAAT – VERBREKING ERELOONOVEREENKOMST

 

In maart 2006 werd een studiebureau aangesteld als ontwerper voor de wegen- en rioleringswerken in de verkaveling van de Eekstraat. Dat was in de periode toen de discussie over het al of niet vrijwaren van het scoutsterrein hoog oplaaide. N-VA heeft zich overigens altijd gekant tegen elke bedreiging van het scoutsterrein. De aanstelling van het studiebureau gebeurde dan ook geenszins met haar goedkeuring, integendeel. De toenmalige meerderheid had evenwel over het hoofd gezien dat deze aanstelling een zinloze beslissing zou zijn, gelet op het feit dat een private promotor deze verkaveling zou ontwikkelen. Alweer een aanzienlijke verspilling van gemeenschapsgelden want die studies kosten veel geld. Om het contract nu te verbreken dient de gemeente 14.727,48 euro op te hoesten, vermeerderd met het ereloon van de advocaat die in deze werd geraadpleegd. De voltallige oppositie onthield zich bij de stemming.

 

    

VARIA

 

-        In de Lange Akker werd een gele lijn aangebracht ter hoogte van de VHVD. Hierdoor hoopt men het verkeer aldaar vlotter te laten verlopen. Daar valt wat voor te zeggen ware het niet dat de betrokken bewoners bij het ontwaken plots dienden vast te stellen dat ze verkeerd stonden geparkeerd. Van voorafgaand overleg was totaal geen sprake dienden burgemeester en bevoegde schepen met het rood op de wangen te erkennen. De parking voor de VHVD is deels eigendom van de gemeente en deels privé. N-VA raadslid Herman Van Driessche drong er op aan om dat eens duidelijk af te bakenen zodat discussies over al dan niet mogen parkeren achterwege zouden blijven.

-        Tijdens de vorige gemeenteraad was er al een discussie over sluikstorten. Aansluitend daarop informeerde N-VA raadslid Tamara Van Laere of de mobiele camera niet kan ingezet worden aan de glascontainer(s) want wat daar allemaal wordt achtergelaten oogt allerminst fraai. De burgemeester diende ootmoedig te erkennen dat die mobiele camera al een tijdje buiten dienst was. Er wordt gezocht naar een oplossing.

-        Dat zal ook nodig zijn want (vooral) de Schrijverswijk wordt de laatste weken ernstig geviseerd door dieven(bendes). Ook hier drong N-VA raadslid Herman Van Driessche aan om er de meeste aandacht aan te besteden.

-        In de Veldekensstraat zou zich een rattenkolonie hebben genesteld. Dat zou het gevolg zijn van de aanleg van de nieuwe riolering waardoor ze er niet meer in kunnen. N-VA vroeg of onze rattenvanger in werking kan treden. De schepen hoeft zelf zijn blokfluit niet boven te halen. 

-        In de Zwanestraat wordt (nog steeds) te snel gereden. De verkeersdrempel ligt eigenlijk niet op de goede plaats. Dit gaf de schepen ook toe, maar dat heeft alles te maken met de ligging van de riolering. N-VA gaf hem toch de raad om zijn oor eens te luisteren te leggen bij de omwonenden en bij de mensen van Ziac, die heel wat oudere bezoekers over de vloer krijgen. Het probleem moet in elk geval eens grondig besproken worden om een gepaste oplossing te vinden.

-        11 juli valt dat jaar op een zaterdag. N-VA raadslid Tamara Van Laere wilde weten op welke wijze er dit jaar zal gefeest worden. Alles zal op de dag zelf plaats vinden in het park Peeters. Het valt dus dit keer niet samen met de Kouterfeesten. In de raadzaal zal geen optreden (meer) zijn. Het juiste programma volgt.

-        Naar verluidt gaat de lokale politie de achterstallige dotaties uit het verkeersveiligheidsfonds binnenkort uitbetaald krijgen. Dat was sedert 2009 niet gebeurd (bewust geblokkeerd zelfs) maar minister Jambon heeft daar nu werk van gemaakt. N-VA raadslid Herman Van Driessche informeerde naar het precieze aandeel hierin voor onze politiezone en waarvoor het zal aangewend worden. Het juiste bedrag zal ons worden meegedeeld van zodra het bekend is. De gelden zullen vooral worden aangewend voor verkeersaangelegenheden.

-        Terloops vernamen we ook nog dat de intenties met betrekking tot de bestemming van het voormalige postgebouw een totaal andere wending hebben genomen. 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is