Verslag uit de gemeenteraad van 26.2.2015

Op 17 maart 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

GESCHENKBONNENAUTOMAAT KAN PLOTS VEEL GOEDKOPER!

 

OPRUIMEN SLUIKSTORTEN: retributiereglement.

Het sluikstorten neemt gestadig toe. In Zele werd vorig jaar een stijging van het aantal P.V.’s genoteerd van 15%. De voortdurend stijgende huisvuilbelastingen zullen er wel niet vreemd aan zijn. Dat er een strenger reglement komt, vormt voor niemand een probleem. Maar de oppositie wilde wel wat cijfers kennen en bijgevolg begon de bevoegde schepen aan een zeer wollige uiteenzetting, vooral wat de identiteit van de geïdentificeerde daders betrof. Het zijn er van alle nationaliteiten, alle kleuren, rijk, arm, zwart, wit, uit Zele zowel als uit buurgemeenten, enzovoort. Uiteindelijk bleek slechts welgeteld in vier gevallen de identiteit bekend. N-VA wilde weten hoeveel zelenaars daartussen zitten. Na wat gescherm met de privacy bleef de schepen uiteindelijk het antwoord schuldig. Het zal worden nagegaan. Over statistieken gesproken…

 

BEDRIJVENTERREIN WIJNVELD: goedkeuren inrichtingsplan.

Het standpunt van N-VA over Wijnveld is voldoende gekend. Maar gedane zaken nemen geen keer. Er is geen weg terug. Thans diende het inrichtingsplan te worden goedgekeurd. Dit plan werd reeds uitgebreid toegelicht op een voorafgaande commissievergadering. Op zich oogt het plan vrij degelijk alhoewel er toch een paar bemerkingen op werden gemaakt. Vooreerst over het kruispunt met de N47 dat een druk verkeerspunt dreigt te worden. Zal dat in de toekomst geen extra wegenwerken en kosten voor de gemeente met zich meebrengen? Verder lijkt het fietspad met dubbele richting toch niet zonder gevaar aan de talloze afritten van de bedrijven. Tenslotte is het recyclagepark niet echt voorzien voor een drukke verkeerstroom. N-VA onthield zich bij de stemming.  

Stemming: 15 JA, 11 onthouding (N-VA en CD&V).

   

VARIA

 -        Raadslid Gert De Kimpe heeft uiteindelijk zijn rondgang mogen maken in de Wiek. De trappen zullen een blijvend probleem vormen. Daaraan nog iets veranderen is geen optie. De leuningen werden pas na de rondgang aangebracht. Het is maar de vraag of ze voldoende soelaas zullen bieden. Een dubbele leuning heeft men immers niet willen aanbrengen. Ook het meubel aan de balie voor de ticketverkoop blijkt niet in regel.

Naar aanleiding van de baldadigheden besliste de burgemeester onmiddellijk om camera’s te plaatsen. Dat zal geld kosten. Gaan de beelden voldoende kwaliteit bieden om de daders te ontmaskeren? En waarom heeft men niet vooraf voorzien in voldoende verlichting, en de nodige bedrading daartoe, aan de achterkant van het gebouw? Men hoopt op het afschrikkingseffect en meer sociale controle. Misschien moet er ook meer politionele controle zijn.

-        Er zou nu toch een geschenkbonnenautomaat komen. Maar dit keer voor de prijs van 8.808 euro. De provincie zorgt voor 5.000 euro subsidie. Dat is dus een pak goedkoper dan oorspronkelijk werd voorzien. N-VA had dus overschot van gelijk om de oorspronkelijke kostprijs aan de kaak te stellen. Alhoewel we eerst nog moeten afwachten wat het jaarlijks onderhoud gaat kosten want daar kon de schepen nog geen antwoord op geven.

-        Voor de bewoners van Avermaat-Meerskant is er een infovergadering voorzien op 27 april alhoewel men vorige maand nog stelde dat die er eind maart zou komen. De laatste serie vragen die N-VA schriftelijk overmaakte aan de bevoegde diensten van de gemeente werden (nog) niet beantwoord. Wordt vervolgd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is