Verslag uit de gemeenteraad van 26 mei 2011

Op 30 mei 2011, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 26 mei 2011 vond de gemeenteraad plaats. Tijdens deze gemeenteraad werden ondermeer volgende onderwerpen besproken: - IMEWO: voorstel kapitaaloperatie; - FINIWO: intekening op de financiering van het investeringsbeleid mbt hernieuwbare energie; - Toetreding tot het samenwerkingsverband Interrio; - Varia. Wil je weten wat de standpunten van de N-VA terzake waren, lees dan zeker het volledige verslag dat je hier vindt.

BRUNO ALENS ZETELT VOORTAAN ALS ONAFHANKELIJKE

Bij het begin van de zitting deelde Alens mee dat hij niet langer deel uitmaakt van de VB-fractie en voortaan zal zetelen als onafhankelijk raadslid.

IMEWO: VOORSTEL KAPITAALOPERATIE

Het zou ons te ver leiden indien we de details van dergelijke constructie hier uit de doeken moesten doen. Grosso modo komt het hierop neer dat indien 90% van de gemeenten toetreden er een financieel voordeel zou zijn voor de gemeente. Althans volgens de berekeningen van de CREG. De vraag is echter of die dit keer wel kloppen. Immers werd diezelfde CREG onlangs serieus teruggefloten door de nationale bank en door Electrabel inzake de verschuldigde rente voor het gebruik van afgeschreven kerncentrales. Bovendien blijkt uit dit dossier dat Electrabel de touwtjes nog steeds in handen houdt om haar monopoliepositie te bevestigen. Aan haar gedeelte eigen vermogen dat binnen de normen van de CREG een hogere vergoeding krijgt wordt niet geraakt. Bovendien valt het af te wachten of de verbruiker niet het kind van de rekening wordt. Redenen genoeg voor N-VA om de stemming te vragen en zich te onthouden.

FINIWO: INTEKENING OP DE FINANCIERING VAN HET INVESTERINGSBELEID M.B.T. HERNIEUWBARE ENERGIE

Het punt zelf stond niet ter discussie doch in de rand ervan drong N-VA erop aan dat er best een commissievergadering wordt aangewend om de problematiek van de windmolens met alle fracties te bespreken. Gelet ook op het feit dat er zich (alweer) een protestgroep aandient tegen initiatieven tot plaatsing te Durmen-Langevelde. Is absoluut niet nodig volgens de meerderheid. Het wordt dossier per dossier bekeken en tot heden is er enkel positief advies gegeven voor twee windmolens langsheen de E17, aldus de burgemeester. Niet dat we ons als Don Quichot willen opwerpen maar de dreigende wildgroei belooft toch niet echt veel goeds. Een goede strategie is hier beslist op zijn plaats.

TOETREDING TOT HET SAMENWERKINGSVERBAND INTERRIO

Voor slechts 621 EUR per jaar kun je niet sukkelen. InterRio zal het rioolbeleid in de toekomst voor haar rekening nemen. Dit gebeurt nochtans tot ergernis van SVW die het gehele waterbeheer als één geheel wil behouden. Vandaar dat we met zijn allen de zogenaamde ‘waterbelasting’ betalen. Het verweer van SVW wordt door het College volledig naast zich neergelegd. We zullen na een jaar wel evalueren, luidt het.

VARIA

In de Stokstraat werden onlangs gele lijnen getrokken waardoor parkeren voor vrachtwagens toch enigszins (maar jammer genoeg niet volledig) aan banden wordt gelegd. Het verzoek van N-VA werd dus toch voor een deel ingewilligd.

Meer en meer lichte vrachtwagens palmen ’s avonds, ’s nachts en in de weekends de straten in. Wettelijk kan daar weinig tegen gedaan worden. Toch moet er gezocht worden naar oplossingen. De parking aan de vroegere rijkswachtkazerne zou al veel kunnen oplossen in het Centrum. Die staat (behoudens op zaterdag) vrijwel leeg.

Door de werken in de Zevensterrenstraat was/is het kerkhof soms onbereikbaar. Talloze mensen hebben daar hun ongenoegen over geuit. Dit kan uiteraard niet. Langs de Europalaan blijft er steeds toegang mogelijk, stelde de burgemeester. De vraag is of de mensen dat (kunnen) weten. N-VA drong erop aan dat dit duidelijk kenbaar zou gemaakt worden.

Tijdens de Moskeefeesten waren de parkeergarages in de Zwanestraat gedurende twee dagen onbereikbaar. Ook hier dienen de betrokkenen beter op voorhand te worden ingelicht.

Er lopen de laatste tijd enkele jongeren rond met gevaarlijke honden aan de leiband. Bij het passeren van fietsers en wandelaars laten ze de leiband deels los louter om schrik aan te jagen. Dit moet ophouden. Er zou een gemeentelijk reglement bestaan die het houden van gevaarlijke honden gewoon verbiedt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is