Verslag uit de gemeenteraad van 24/04/2014

Op 29 april 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

VERSLAG UIT DE GEMEENTERAAD VAN 24.4.2014

 

KLEUREN TV, KOELKAST EN WAT MEUBELEN KOSTEN 3.000 EURO PER JAAR !

 

Goedkeuren Regularisatiebesluit MJP 2014-2019 en budget 2014.

 

Het agentschap binnenlands bestuur had enkele vragen en opmerkingen bij het meerjarenplan. Om enkele fouten recht te zetten diende er dus een aanvullend besluit te worden genomen. Uiteraard vroeg N-VA de stemming aangezien het oorspronkelijke meerjarenplan in december 2013 ook door de voltallige oppositie werd verworpen. Aangezien een lid van de meerderheid op dat moment niet aanwezig bleek(GSM?)vreesde de burgemeester geen meerderheid te halen. Er zat niets anders op dan een tijdje rond de pot te draaien en tijd te winnen tot wanneer de snoodaard tot de orde geroepen was. Tot hilariteit van de oppositie. Stemming: 14 JA, 13 NEEN.

 

PIUS X – renovatie sportvloer: goedkeuren lastenvoorwaarden en gunningswijze.

 

Bij brief van 13.11.2013 deelde minister Muyters mee dat de subsidieaanvraag batig werd gerangschikt door de selectieadviescommissie. Om subsidies te verkrijgen moet de school aan enkele voorwaarden voldoen. O.a. de zaal ter beschikking stellen van de gemeente. Het college heeft zich evenwel wat dat betreft slechts geëngageerd voor het minimum. N-VA (Gert) stelde de vraag waarom deze zaal niet uitgebreider voor de Zeelse sportclubs kan ter beschikking staan, zeker gelet op de belabberde toestand van de VHVD. Niet dus.

 

VARIA

 

  • N-VA (Tamara) merkte op dat het fietspad van de Gentsesteenweg een rare kronkel maakt ter hoogte van Smeiersberg. Een vrij gevaarlijke situatie waarbij de minder oplettende fietser wel eens op een paaltje dreigt terecht te komen.

  • In de krant verscheen een artikel over de dagprijzen in de rusthuizen. Daarbij viel op dat De Meander ruim 8 euro duurder uitvalt dan de gemiddelde in de streek. Dat komt neer op ca. 3.000 euro per jaar. Ze hebben wel een kleuren TV, een koelkast en wat meubelen op de kamer. N-VA (Herman) voelde dienaangaande de OCMW-voorzitter aan de tand. De anderen geven niet de juiste cijfers door, aldus diens repliek.

  • Twee gemeenteraden geleden vroeg N-VA (Herman) waarom er geen kaartlezer kon worden geïnstalleerd aan het recyclagepark. Was totaal niet nodig want er is geen melding van enig probleem, aldus de schepen. Intussen is het al geregeld. Als ’t goed is zeggen we het ook. Al kwam het er wel na onze uitdrukkelijke vraag.

  • Na maandenlange discussie over de ‘rommel’ (kranen, bulldozers, bedrijfswagens,…) in de Spoorweglaan op de site waar vroeger het frietkot stond is gebleken dat dit stuk grond wel degelijk tot de gemeente en niet tot de NMBS behoort. Dat kwamen we te weten tijdens de vorige gemeenteraad. N-VA (Herman) wilde weten waarom het college dat euvel dan niet onmiddellijk aanpakt. Tegen het eind van de maand zal het opgelost zijn, aldus de bevoegde schepen.

  • Oorspronkelijk was voorzien om alle kiezers hun stem te laten uitbrengen in de VHVD. Daar werden toen o.a. door de N-VA ernstige vraagtekens geplaatst over de capaciteit aldaar. Intussen heeft het College toch al beslist om ook kieslokalen te voorzien in Heikant en Huivelde. Toch vroeg N-VA (Herman) zich af of de sporthal wel veilig genoeg is om die grote massa kiezers op te vangen gelet op de recente vaststellingen aldaar en of de stemcomputers niet dreigen uit te vallen. We zouden het toch niet willen meemaken dat deze ‘historische verkiezingen’ uitgerekend in Zele in het honderd lopen. Aan de andere kant, bij het zien van deze ‘prachtige infrastructuur’ zullen allicht nog vele extra kiezers in laatste instantie hun stem alsnog op N-VA uitbrengen.

 

Herman Van Driessche

Fractieleider N-VA Zele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is