Verslag uit de gemeenteraad van 24 augustus

Op 29 augustus 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 24 augustus vond de laatste gemeenteraad plaats. De punten die besproken werden, waren onder meer de tijdelijke overeenkomst voor de uitbating van de sporthal en de voorlopige vaststelling van de beleidsnota van het mobiliteitsplan. Een uitgebreid verslag vindt u terug op onderstaande link.

TIJDELIJKE OVEREENKOMST 'BEZETTING TER BEDE' VOOR DE UITBATING VAN SPORTHAL VHVD 

In de voorafgaande commissievergadering lag een overeenkomst voor waarin drie partijen werden vermeld, met name de gemeente, de verkoper en de bezetter ter bede. Immers zou de notariële aankoopakte slechts verleden worden op 12.9.2012 (de notaris was niet vroeger ter beschikking) waardoor er een ingewikkelde constructie diende te worden uitgewerkt waarbij termen als verkoper en verhuurder door elkaar werden gehaald. N-VA drong er toen op aan om de eigendomsoverdracht te vervroegen tot 1 september zodat de verkoper geen partij meer diende te zijn in de huidige overeenkomst. De eigendomsoverdracht hoeft immers niet gelijk te staan met de datum van de notariële akte. Op de gemeenteraad kon dan ook een aangepaste versie met slechts twee partijen worden goedgekeurd. Zo zie je maar. Commissievergaderingen hebben toch al eens hun nut.

VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN DE BELEIDSNOTA VAN HET MOBILITEITSPLAN

 

Toch wel raar dat het College dat plan nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen erdoor jaagt. Men is er bijna twaalf jaar geleden mee van start gegaan. Ongetwijfeld staan er goede zaken in maar er staan ook een behoorlijk aantal standpunten in waarmee N-VA niet akkoord kan gaan. Zo onder meer de voorziene wegenis rond ‘Wijnveld’, het parkeerbeleid met uitbreiding van blauwzones, verharding van groene boorden in weerwil van gerechtelijke uitspraken enz. Veel zaken staan er in waarvan men nu al zegt dat ze allicht toch nooit zullen worden gerealiseerd. Welk nut heeft dat dan? Bovendien blijkt dat het grote ronde punt aan de op- en afritten van de E17 helemaal niet in 2013 zal worden gerealiseerd in tegenstelling tot hetgeen altijd werd voorgehouden door de schepen. Zele heeft zelfs een negatief advies verleend en mede belet dat het er komt. Er is ook geen enkele rekening gehouden met de mogelijke aanleg van een industriepark in Berlare waardoor de noordelijk ontsluiting van onze gemeente zwaar op de proef zal worden gesteld. Kortom, na uitgebreide discussies in de Commissievergadering en in de gemeenteraad blijven nog vele vraagtekens. De voltallige oppositie onthield zich dan ook bij de stemming.

VARIA

 

-   Aansluitend op de bespreking over het mobiliteitsplan kwam N-VA nog eens terug op het onverlichte fietspad langs de spoorlijn. Meer en meer scholieren en sportbeoefenaars laten het links liggen wegens te donker. Intussen dienen de postbodes ook al in het donker naar Lokeren te rijden in de vroege uurtjes en voor hen is er gelet op de tijdsdruk nauwelijks een alternatief. Dringend verlichting graag!

-       OKO doet één keer per jaar beroep op de bus van de gemeente. Dit jaar blijkt dat niet te kunnen omdat er geen chauffeur ter beschikking is. Zelf een bus bestellen is de enige optie. Of de gemeente nu tussenkomt in de kosten? Neen dus.

-       Een veearts kreeg geen toelating om uit breiden in Langevelde, en dit omwille van juridische bezwaren. In beroep verkreeg hij die toelating wel. Dergelijke feiten gebeuren wel eens meer. N-VA wilde weten waarom en wat er kan aan gedaan worden. Blijkbaar is het voor de rechtszoekende een zegen dat hij eerst wordt afgewezen om nadien een stevig onderbouwd dossier van de bestendige deputatie te verkrijgen. De logica van deze redenering  ontgaat ons totaal.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is