Verslag uit de gemeenteraad van 23.4.2015

Op 30 april 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

TIMOTHY DE BEIR DOET ZIJN INTREDE IN DE GEMEENTERAAD VOOR N-VA!

 Vorige maand kondigde Gert De Kimpe zijn ontslag aan omdat hij verhuist naar Lokeren. Hij wordt opgevolgd door Timothy De Beir. Timothy liet zich al meteen opmerken door enkele rake tussenkomsten. De schepen van jeugd is meteen verwittigd. Hij is dan wel van Gert verlost, er komt beslist een nieuwe kwelduivel in de plaats. Timothy zal ook zetelen in de commissies Milieu, Diversiteit, jeugd, welzijn en volksgezondheid. Hij blijft ook aanwezig in de OCMW-raad. Onze waard zal het dus meer dan druk hebben. 

 

Wegen en rioleringswerken Avermaat - Meerskant: goedkeuren definitief ontwerp.

Het punt werd, op één onthouding na, unaniem goedgekeurd. Ook door N-VA. Hetgeen niet wil zeggen dat er geen kritiek was. Op de commissievergadering van vele maanden geleden werden behoorlijk wat opmerkingen geformuleerd (o.a. over bomen, parking, voetpaden, fietspaden, …). Helaas dient vastgesteld te worden dat in het eindproject hier nauwelijks rekening mee gehouden is. Bovendien is het dossier zeer verwarrend en onvolledig samengesteld zodat nog veel details onduidelijk blijven. N-VA heeft de laatste maanden diverse vragen van de bewoners aangekaart op de gemeenteraad (of doorgespeeld naar de gemeentelijke diensten). Er heerst immers grote bezorgdheid omtrent de private aansluitingen en vooral het nogal uiteenlopende prijskaartje dat daar mee gepaard gaat. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het organiseren van een vergadering met de bewoners welke is voorzien op 28 april ek. Beter laat dan nooit. Timothy legde in zijn eerste tussenkomst meteen nog eens de vinger op de wonde in dat verband. Hopelijk worden vele zaken verduidelijkt op deze vergadering. 

 

VARIA

 -        N-VA raadslid Timothy De Beir informeerde bij de schepen van jeugd hoe ver het staat met de plaatsing van het nieuwe ‘skatepark’. Het komt er zeker, aldus de schepen. De vraag is echter wanneer. Misschien moet er, voor het eerst in deze legislatuur, eens een commissievergadering voor jeugd worden belegd. Of is dat niet meer nodig?

-        De voorziene vernieuwing van het op- en afrittencomplex aan de E17 zou volgens persberichten alweer op de helling staan. N-VA raadslid Herman Van Driessche wilde weten wat er precies aan de hand is en wat de gevolgen zijn voor het project ‘Wijnveld’. Er stelt zich niet echt een probleem en de werken zijn voorzien voor het jaar 2016, aldus de burgemeester. Zo, we zijn alweer gerustgesteld. Of is dat maar schijn?

-        Het kunstwerk van André Bogaert is teruggevonden. Het bleek in het voormalige postkantoor te staan, dat nu eigendom is van de gemeente. Dat gebouw staat al een tijdje leeg (hoe lang nog ?). Het kunstwerk zal niet worden overgebracht naar de Wiek maar naar het dienstencentrum (‘Henry Van Daele’). N-VA raadslid Herman Van Driessche suggereerde om de Wiek dan maar te voorzien van een echte wiek van een verdwenen staakmolen of standaardmolen. Deze kunnen immers verkregen worden bij monumentenzorg. Het zou het gebouw misschien wat meer aankleden, want thans is het toch maar een kale bedoening, en de symboliek spreekt voor zich.

-        Door de afsluiting van de Lindestraat naar Durmen toe blijken heel wat vrachtwagens in de A. Van Der Moerenstraat terecht te komen. N-VA raadslid Timothy De Beir wees erop dat dit echt geen optie is en dat daar dringend een oplossing moet worden voor gevonden. De schepen zal het bekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is