Verslag uit de gemeenteraad van 23 juni 2011

Op 24 juni 2011, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 26 mei 2011 vond de gemeenteraad plaats. Tijdens deze gemeenteraad werden ondermeer volgende onderwerpen besproken: - Aanduiding lid raad van bestuur in de gewestelijke maatschappij voor woningbouw; - De belabberde staat van enkele speelpleintjes; - De toekenning van de vergunning voor het project op de voormalige spinnerij op de Lokerenbaan. Wil je weten wat de standpunten van de N-VA terzake waren, lees dan zeker het volledige verslag dat je hier vindt.

AGENDA

Er stonden slechts zeven punten op de agenda en die werden in een vrij korte tijdspanne afgewerkt. Niet dat ze onbelangrijk waren maar er waren omzeggens geen discussiepunten. Zo komen er o.m. zonnepanelen op het gemeentemagazijn en werd er een rooilijnplan goedgekeurd in de Roskotstraat met het oog op sociale woningbouw. Er diende enkel te worden gestemd over de aanduiding van een lid voor de raad van bestuur van de gewestelijke maatschappij voor woningbouw. Schepen De Keyser maakt immers plaats voor zijn zoon. Het blijft dus in de (blauwe) familie.

VARIA

Er werd nog maar weinig info verspreid over de geplande feestelijkheden op 11 juli.. Daarom informeerden we even. Op zondag 10 juli is er net als vorig jaar een dag met festiviteiten voorzien in het park Peeters. Er is dit keer geen WK-finale zodat perikelen met groot scherm achterwege zullen blijven. Op maandagavond 11 juli is er een concert in de raadzaal van het gemeentehuis met de Harmonie St. Cecilia. Allen daarheen dus.

In de tuinwijk zijn er enkele speelpleintjes die er nogal belabberd aan toe zijn. N-VA drong er op aan dat deze aan een ferme opknapbeurt toe zijn.

Minister Muyters stelt bijna een half miljoen EUR ter beschikking om de site van de vroegere spinnerij aan de Lokerenbaan/Zevensterrenstraat deels te slopen en te renoveren in functie van nieuwe bedrijven. N-VA wilde weten welke bedrijven er op dit moment reeds geïnteresseerd waren en wat de juiste visie is van het gemeentebestuur met betrekking tot deze site. ‘We hebben het zelf pas uit de krant moeten vernemen en weten officieel nog van niets.’ Aldus de burgemeester. Toch wel raar. De foto die de morgen nadien in de krant stond was toch niet midden in de nacht genomen? Aloude tactiek van dit college: eerst de pers en dan pas de gemeenteraad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is