Verslag uit de gemeenteraad van 20/03/2014

Op 28 maart 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

VERSLAG  UIT DE GEMEENTERAAD VAN 20.3.2014

 

KROTWONING AANGEKOCHT OM AF TE BREKEN NA VIER JAAR TERUG TE KOOP

 

WONING KARAL HAEGENSSTRAAT 9: goedkeuren ontwerpakte openbare verkoop.

 

Eind 2010 werd het leegstaande pand aangekocht voor 60.000 euro met als enige bedoeling het af te breken. Op die manier zou er een vlotte (tweede) toegang worden gecreëerd tot de parking achter de oude rijkswachtkazerne. Daarbij had de gemeente het engagement aangegaan om het pand ten laatste op 21.12.2012 af te breken. Zoniet diende er een jaarlijkse vergoeding te worden betaald aan het Vlaams Woningfonds (3.000 euro voor het eerste jaar en nadien 4.000 euro voor elk jaar dat volgt).Klaarblijkelijk hechtte de burgemeester veel geloof aan de voorspellingen van de maja’s en ging hij er van uit dat de wereld toch ging vergaan die dag en het probleem zich vanzelf zou oplossen. Feit is dat de afbraak nimmer heeft plaatsgevonden wegens ‘te duur’. De tweede ontsluiting komt er dus niet, met alle verkeers- en parkeerellende tot gevolg. Aangezien het college er heel recent een nieuwe belasting voor leegstand doorjaagde is de gemeente in feite ook nog eens een belasting aan zichzelf verschuldigd. Bovendien kan het Vlaams Woningfonds niet blijven tolereren dat de gemeente de voorwaarden niet nakomt. Bijgevolg staat het (totaal onbewoonbaar) pand nu te koop voor 50.000 euro. Dit grapje kost allicht een 25.000 euro aan de (vooral Zeelse) burger. Weggesmeten geld en een gemiste kans om een vlottere verkeersstroom naar en van de parking te bewerkstelligen.

Stemming: 14 JA, 12 NEEN (N-VA en CD&V), 1 ONTHOUDING (VB).

 

RETRIBUTIEREGLEMENT RECYCLAGEPARK – wijziging art. 1.

 

Het kersverse reglement dient al meteen te worden aangepast wegens mogelijkheid tot verwarring. Al in het eerste artikel dan nog wel. N-VA had dus gelijk om dat reglement o.a. daarom, maar daarom niet alleen destijds niet goed te keuren. Ook nu stemde N-VA uiteraard tegen. Stemming: 22 JA, 5 NEEN (N-VA en VB).

    

VARIA

 

  • N-VA kwam nog eens terug op de discussie over de plannen om een allochtone jeugdbeweging op te richten. Sommige meerderheidspartijen zwijgen in de gemeenteraad (en in het college) in alle talen over hun standpunt dienaangaande. Anderzijds blijkt een inderhaast opgerichte jongerenafdeling van één van die meerderheidspartijen in de pers het standpunt van N-VA integraal over te nemen. Bij de vraag om kleur te bekennen deed de schepen van financiën alsof zijn neus bloedde en weigerde hij gewoon te antwoorden. Tja…
  • De hondenschool is de laatste tijd mikpunt van vandalisme. N-VA (Tamara) riep de bevoegde schepen daarvoor op het matje. Die had in eerste instantie verkondigd dat de gemeente niet kon tussenkomen voor de schade en verwees ter vergelijking naar gelijkaardige feiten bij andere sportclubs. Evenwel repliceerde Tamara dat de gemeente wel degelijk verzekerd is voor glasbreuk en vandalisme. Dat bleek de schepen niet te weten. Contract niet (goed) gelezen.
  • Binnenkort vindt de opening van het fietspunt aan het station plaats. Naar aanleiding daarvan opperde N-VA (Gert) om van de gelegenheid gebruik te maken de NMBS-afgevaardigde te interpelleren nopens de problematiek (werf/schroothoop) aan de Spoorweglaan op de site waar vroeger het frietkraam stond. Blijkt nu dat dit toch eigendom is van de gemeente! Weten we nu pas. Wat gaat het College daar nu aan doen?
  • Na herhaald aandringen van N-VA zijn de douches van de gemeenteschool eindelijk hersteld. Het was hoogstnodig want de kruipkelder bleek intussen een zwemkom met brak water te zijn. Zo zie je maar, de aanhouder wint.

 

 

Herman Van Driessche 

Fractieleider N-VA Zele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is