Verslag uit de gemeenteraad van 16.10.2014

Op 20 oktober 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

VERDEELSLEUTEL HULPVERLENINGSZONE OOST KOST GEMEENTE ZOWAT 250.000 EURO

Dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt gerealiseerd is uiteraard toe te juichen en is het logisch gevolg van een onomkeerbare evolutie naar meer samenwerking tussen de (brandweer)korpsen. N-VA (Herman Van Driessche) trok wel hard van leer tegen de verdeelsleutel die gehanteerd zal worden om het te financieren tekort van de zone te verdelen over de deelnemende gemeenten. En meer bepaald tijdens de overgangsperiode 2015 en 2016.Terwijl Zele geboekstaafd staat als één van de armste gemeenten uit Oost-Vlaanderen betaalt Zele hiervoor 29 € per hoofd van de bevolking. Ter vergelijking: Lokeren 19€, Hamme 15€, Berlare en Buggenhout 18€. Vanaf 2017 wordt de bijdrage berekend op basis van bevolkingscijfers en Kadastraal Inkomen, elk voor de helft. Er is geen enkele plausibele reden waarom men dat principe niet onmiddellijk zou toepassen. De Zeelse onderhandelaars hebben zich duidelijk in de luren laten leggen, hetgeen betekent dat de gemeente zo maar eventjes 250.000 € meer moet bijdragen voor die tweejarige overgangsperiode. Hierover aan de tand gevoeld, stelde de burgemeester dat hij zich tot het uiterste heeft ingezet om ‘er het maximum uit te halen’. Dat is dan toch niet echt gelukt. N-VA stemde als enige oppositiepartij tegen dit punt.

Stemming: 3 NEEN (N-VA),23 JA en 1 ONTHOUDING(VB).

 

Varia:

 

-        N-VA (Gert) kwam nog eens terug op de discussie inzake de geschenkbonautomaat. Na wat rekenwerk blijkt dat er in feite een openbare aanbesteding had moeten plaatsvinden i.p.v een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (OPZB). Het onderhoudscontract moet immers integraal meegerekend worden bij de aankoopprijs. De schepen, en met haar gans het College, hoorde het in Keulen donderen. Tevens blijkt dat nieuwe stukken geen deel uitmaken van dat onderhoudscontract. Volgens de schepen zou er in gesprekken geopperd zijn van wel. Er staat in elk geval niets daarvan op papier. Verder zou ook het systeem van geschenkbonnen in ‘De Wiek’ merkelijk goedkoper zijn. Daar kan het dan wel digitaal. Hoe zit dat juist? Ook daar kwam geen concreet antwoord op. Het was even slikken op de banken van de meerderheid.

-        N-VA (Herman) informeerde naar de stand van zaken i.v.m. de onveilige verkeerssituatie (container, torenkraan) recht tegenover het Kouterplein. De toestand wordt nogmaals voor een maand verlengd.

-        Vanaf 1.1.2015 worden alle veroordelingen enkel nog in het Centraal Strafregister bewaard en krijgen gemeenten geen informatie meer van de griffies. Nochtans zullen ze wel nog documenten over het strafregister moeten afleveren. N-VA (Herman) wilde weten of de gemeente hierop al voorbereid was. Vooral tijdens de overgangsperiode dreigt chaos omdat de gemeentelijke software (nog) niet compatibel is met die van het Centraal Strafregister.   

-        Eendracht Zele maakt zich zorgen over de locatie van de nieuwe sporthal. Een 300-tal jeugdspelers dreigen uit de boot te vallen. Er zou een vergadering belegd worden om dit te bekijken. N-VA (Herman) informeerde naar de resultaten. Het was een opbouwend gesprek, aldus de burgemeester.

-        Siluskip vroeg om herstel van de houten sportvloer in VHVD. Dit werd niet toegestaan door het College. Noodgedwongen werd dan voorgesteld om de werken zelf te (laten) doen. Dit werd toegestaan met de voorwaarde dat de gemeente niet aansprakelijk is voor mogelijke ongevallen. Een dode letter want de gemeente blijft als eigenaar altijd aansprakelijk. Rare gedachtenkronkel.

-        N-VA (Tamara) wilde meer uitleg over het feit dat ‘de straaljagers’ nieuwe netten kregen en de minivoetbalploegen niet. We hebben wel het scorebord hersteld, was de repliek van de schepen. Doelmannen worden verzocht hun netten wat meer ongeschonden te houden.

-        De dag van de landbouw zorgde voor chaos en verkeersopstoppingen ter hoogte van Wezepoel, stelde N-VA (Tamara) aan de kaak. Hulpdiensten zouden onmogelijk hun bestemming bereikt hebben indien er zich iets ernstigs had voorgedaan. Laat het een les zijn voor de toekomst.

  

Herman Van Driessche

Fractieleider N-VA Zele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is