Verslag uit de gemeenteraad!

Op 5 maart 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 28 februari vond opnieuw een gemeenteraad plaats. Onder impuls van fractieleider Herman Van Driessche, toonde de N-VA-fractie zich zeer actief. Punten van onderwerp waren het vaststellen van het nieuwe huishoudelijke reglement van orde, de organisatie van de lente- en oktoberkermis en het ongenoegen over de heraanleg van de opritten en de belasting die erop betaald moet worden. Een uitgebreid verslag vindt u op onderstaande link.

VASTSTELLEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN ORDE

Bij het hernieuwen van de gemeenteraad is het traditie dat het huishoudelijk reglement wordt herbekeken en desgevallend aangepast aan de nieuwe decretale voorschriften. Tijdens de voorafgaande vergadering met de fractieleiders lag een tekst voor waaruit bleek dat de traditionele variaronde op het einde van de gemeenteraad zou worden afgeschaft. In plaats daarvan zouden gemeenteraadsleden hun gebeurlijke vragen vooraf schriftelijk moeten indienen en zouden deze dan buiten de gemeenteraad al of niet worden beantwoord. Tegen deze wijziging werd met klem geprotesteerd door fractieleider  N-VA Herman Van Driessche. Immers zou dat een ferme beknotting zijn van de inbreng van de gemeenteraadsleden maar vooral ook een desinteresse opwekken bij het brede publiek. Uiteindelijk heeft het college toch gas terug genomen en blijft alles zoals het was. De varia blijft dus wel degelijk behouden! Voor het overige beperkte de discussie zich tot enkele details die vooral te maken hadden met de groeiende invloed van de informatica..

ORGANISATIE VAN DE LENTE- EN OKTOBERKERMIS

De handelaars van VZW Marktkern zijn duidelijk ontevreden over de gang van zaken bij het opstellen van de kermis en de verkeerssituatie die hiermee gepaard gaat. De VZW heeft dienaangaande een brief gericht aan het College met twee duidelijke verzoeken. Kan de kermis niet worden opgesteld op donderdag vanaf 14.00u tot vrijdag 6.00u zodat de handelaars slechts één namiddag worden gestoord. En kan er niet voor gezorgd worden dat de borden, die de markt afsluiten, op de afgesproken tijdstippen worden weggenomen, vooral op zaterdagavond en zondagmorgen? Daarbij zou het nuttig zijn om een telefoonnummer op deze borden te vermelden om vlot contact mogelijk te maken. Het noodnummer ‘112’ is daarvoor eigenlijk niet geschikt. Het antwoord van het college was een simpele ‘njet’. De VZW richtte bijgevolg een brief aan alle fracties en zo kwam de discussie in de gemeenteraad terecht. De oppositiepartijen trokken hierbij alle registers open en de nieuwbakken schepen wrong zich in allerlei bochten. Maar of er iets zal veranderen blijft echter de vraag. Volgens de meerderheid kan dit pas vanaf 2015. Rare hersenkronkel. Dringend rond de tafel gaan zitten met alle betrokken partijen is de boodschap. Nu!

VARIA

De bewoners van de BVA Wijk zijn niet te spreken over de heraanleg van de opritten en de belasting die ze erop moeten betalen. De problematiek is reeds in de pers verschenen en vele bewoners hebben daarbij hun gal gespuwd over de gang van zaken. Door het feit dat het gemeentebestuur van standpunt is veranderd, zodat de inwoners van de ene straat moeten betalen en de inwoners van de andere niet, wekt uiteraard wrevel op. Bovendien zijn sommigen misleid in hun verwachtingen en zagen zij hun pas aangelegde opritten opnieuw uitbreken. Discriminatie en slechte communicatie dus. Ook N-VA vroeg hierover tekst en uitleg bij de bevoegde schepen. Ze verdedigde zich op haar gekende wijze en wimpelde de verantwoordelijkheid voor de vroegere beslissingen van het college van zich af. De betrokken bewoners moeten geen hoop meer koesteren. Betalen zullen ze”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is