Verslag uit de gemeenteraad!

Op 2 maart 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 1 maart vond de gemeenteraad plaats. Het betrof een gemeenteraad met een uiteenlopend aantal onderwerpen, waar N-VA zich niet ongemoeid in liet: bedrijventerrein wijnveld, het verkeersreglement, de straatnamen, de aankomende verkiezingen, etc. Een volledig verslag vind je hier.

BEDRIJVENTERREIN WIJNVELD: intrekken gemeenteraadsbesluit 30 augustus 2010

Even citeren uit ons verslag van toen nadat de raadsman van de gemeente tekst en uitleg was komen verstrekken in de commissievergadering van 25.8.2010: ‘Het hoeft gezegd, de uitleg was heel deskundig en de man is vrij zeker van zijn gelijk. Maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen en bij gebreke van dit laatste zal de gemeente met hangende poten moeten onderhandelen. Daarom werd er ‘in extremis’ nog een reglement door de strot van de raadslieden gejaagd. N-VA, en zij niet alleen, trok hiertegen fel van leer.’

Tragikomisch is het dat thans aan de gemeenteraad, in aanwezigheid van diezelfde raadsman, wordt gevraagd om de intrekking van dat fameuze raadsbesluit waar wij als oppositie destijds tegen stemden. En dit om te verhinderen dat de raad van state een arrest zou vellen waarbij de vloer wordt aangeveegd met het standpunt van het College. De oppositie moet dus mee de kastanjes uit het vuur halen om de gemeente nog meer ellende te besparen. Hadden ze toen maar naar ons geluisterd. Uiteraard stemde iedereen JA , behoudens VB die zich dit keer onthielden.

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: invoeren snelheidszones op gewestwegen

 

Ook hier werd de gemeente teruggefloten door de Vlaamse Overheid omdat het huiswerk (raadsbesluit van 25 november 2010) niet voldeed. Anomalieën waar de oppositie toen ook al had gewaarschuwd. Nu werd een studiebureau ingeschakeld (prijskaartje 25.000 euro) om de foutjes eruit te halen. Was dat nodig ? En waarom dan niet van de eerste keer daar beroep op gedaan ? De schepen gaf maar een magere uitleg. N-VA stemde net als toen tegen het agendapunt o.a. omdat er nog steeds niet is voorzien in elektronische borden om de zone-30 aan te duiden. Beter zichtbaar en veel efficiënter op de tijdstippen dat het echt nodig is.

VOORLOPIG VASTSTELLEN STRAATNAAM: Gustaaf Françoistraat

 

De cultuurraad gaf duidelijk negatief advies maar toch wou de meerderheid haar wil doordrukken. N-VA vindt het in principe zeer delicaat om een straat te noemen naar een ex-schepen. Is in het verleden nooit gebeurd trouwens, en terecht. Wie wel en wie niet. Er zullen nooit straten genoeg zijn om iedereen aan bod te laten komen. En waarom uitgerekend iemand van de BSP die slechts gedurende één ambtsperiode (1971-1977) in de meerderheid hebben gezeteld? (Politiek afspraakje op til ?). Laat het duidelijk zijn. We hebben alle respect voor de betrokken schepen en voor zijn gepresteerde werk. Daar gaat het niet om. Het is een loutere principekwestie. Dat hij ook plaatsvervangend burgemeester is geweest ? Klopt, maar dat geldt ook voor anderen. En er zijn er die heel wat langer hebben gezeteld. De oppositie stemde voltallig tegen. Kwalijk precedent.

VERKIEZINGEN VAN 14.10.2012 - voorbereiding

 

Er zal terug met computers gestemd worden en daarvoor moest er beslist worden om de apparatuur van de Vlaamse overheid in bruikleen te aanvaarden. Geen probleem voor ons. N-VA wenst wel de rusthuisbewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het verkiezingsgebeuren (minder volmachten) en suggereerde om de mogelijkheden te onderzoeken om een stembureau in die optiek te verplaatsen of aan te passen. Zal onderzocht worden.

 

VARIA

Er gebeuren de laatste tijd weer behoorlijk wat inbraken in onze gemeente. Reeds een jaar geleden opperde N-VA of het SDNA systeem, dat als proefproject loopt o.a. in Sint Gillis Dendermonde, ook bij ons niet zou kunnen worden toegepast. Intussen is gebleken dat het aantal inbraken aldaar drastisch is teruggedrongen (met meer dan 70% lezen we in de kranten). Het zal besproken worden op de politieraad.
Het voetpad ter hoogte van het kruispunt Olmenlaan-Driesstraat is ingevolge bouwwerken veel te smal. De toestand is er gevaarlijk en weinig overzichtelijk.
Bij het verwijderen van de grote kraan aan het Pius X college konden de hulpdiensten niet passeren. Betere afspraken maken in het vervolg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is