Verslag uit de gemeenteraad

Op 12 december 2011, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De gemeenteraad van 24 november werd gedomineerd door het reeds langaanslepend dossier omtrent de principebeslissing tot onteigening van het wijnveld. N-VA Zele geeft in dit dossier de nodige tegenwind. Daarnaast werden nog enkele andere punten besproken. Een verslag van de gemeenteraad vindt U hier terug.

PRUP WIJNVELD: PRINCIPEBESLISSING TOT ONTEIGENING

Het vervolgverhaal (zeg maar soap) krijgt meer en meer een zure wending voor de meerderheid. Nadat de provincie zich terug trok uit dit dossier en de hete patat doorspeelde aan het gemeentebestuur startte deze in de zomer van 2010 een onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid. De vrederechter stelde de gemeente evenwel volledig in het ongelijk. Er werd uiteindelijk geen hoger beroep aangetekend en het dossier belandde ongeveer een jaar in de koelkast.

Thans wil het college als laatste redmiddel een klassieke (wet 1962) onteigeningsprocedure opstarten. Het einde van deze legislatuur is immers nakend, weet je wel.

Intussen loopt er nog een procedure (klacht) bij de Raad van State tegen het onteigeningsbesluit van destijds. Bepaalde belanghebbenden pikken het immers niet dat er een onteigeningsbesluit wordt genomen terwijl de eigenaar(s) zelf bereid en in staat is/zijn om het onteigeningsdoel te realiseren. Het advies van de auditeur-generaal van de raad van State werd uitgerekend deze week medegedeeld en is zonder meer vernietigend voor de gemeente. Zolang de Raad van State geen uitspraak doet (en dat kan jaren duren !!) blijft iedereen in het ongewisse over de toekomst van dit dossier. Er dreigen schadeclaims die kunnen oplopen tot een slordige 250.000 EUR. Wie zal dat betalen en wie zal de verantwoordelijkheid op zich nemen als het zover komt ? De gemeente beschikt heden over slechts 14% van de gronden. Zou men niet beter wat meer energie (en geld) steken in het bestaande industrieterrein? Niet dus!

Opvallend is wel dat N-VA thans helemaal niet meer alleen staat om in dit dossier tegenwind te geven. Wordt vervolgd.

VARIA:

-       In de pers verscheen onlangs een gepeperd artikel over de opgelegde streefcijfers aan de politie inzake het uitschrijven van verkeerboetes. N-VA wilde weten of ons korps ook dergelijke richtlijnen krijgen van het gemeentebestuur. Het antwoord was een duidelijke neen.

-       Onlangs werd in Stapstraat een eenrichtingsverkeer (lussysteem) ingevoerd, op verzoek van N-VA overigens. Toch blijkt er nog behoorlijk aan spookrijden gedaan. Er zal op toegezien worden.

-       Er staat ’s nachts en in ’t weekend steeds een vrachtwagen geparkeerd op de rijbaan Veldeken aan het kruispunt met de Veldekensstraat. Bijzonder gevaarlijk in het donker. Volgens de schepen is dat bebouwde kom en mag dat niet. Is dat wel zo? Is dat reglement nu al in voege? Hoe dan ook lijkt het aangewezen om met de betrokkene in overleg naar een oplossing te zoeken. Vooraleer het te laat is.

-       De Cederlaan is nu ook afgesloten voor het verkeer. Het schooltje is in feite niet bereikbaar. Er staat een bord midden in de straat. Hoe lang gaat dat nog duren? Geen duidelijk antwoord.

-       Er komt een nieuw boekhoudsysteem (BBC) voor de gemeenten. Vilvoorde geldt als proefproject. Vele gemeenten zijn niet happig om dit systeem te gaan toepassen. Wat gaat Zele doen? De toekomst zal het uitwijzen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is