Verslag uit de gemeenteraad van 11.9.2014

Op 16 september 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

DIGITALE GESCHENKBONAUTOMAAT IS DURE AANGELEGENHEID

Iedereen is het er over eens dat de plaatselijke middenstand zoveel mogelijk moet ondersteund worden. Het idee dat zelenaars worden gestimuleerd om in eigen gemeente te winkelen door middel van geschenkbonnen is uiteraard niet nieuw en het verdient alleen maar aanmoediging. Of dit moet gebeuren via een uitermate dure digitale geschenkbonautomaat die 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur ter beschikking moet staan, is maar de vraag. Aankoopprijs: 60.000 euro en een jaarlijkse onderhoudskost van 11.500 euro. Allemaal op kosten van de belastingbetaler. Lijkt, gelet op de precaire financiële toestand van de Zeelse schatkist toch weer een duur paradepaardje.

Bovendien is helemaal niet bewezen dat dit digitale systeem echt lonend werkt voor onze zelfstandigen. Het College stelt in de goed te keuren tekst dat de ambtenaar, samen met de bevoegde schepenen, bij de handelszaken zal langsgaan om hen warm te maken voor het project. Dus eigenlijk weet men nog niks. Voor de handelszaken is alles weliswaar gratis maar toch zullen vele van hen zich moeten aanpassen en zich een “betaalkaartenbakje” moeten aanschaffen.

N-VA en de andere oppositiepartijen uitten dan ook hun bedenkingen bij het dure digitale systeem. Geschenkbonnen kunnen toch evenzeer in samenwerking met de handelszaken op niet digitale (lees: veel goedkopere) manier verspreid worden. Elke dag (ook op zondag) zijn er handelszaken open en bereikbaar. "In Knokke en Mol is de digitale automaat een succes", aldus de schepen. Dat zijn echter grote toeristische trekpleisters, totaal geen referenties voor Zele. In andere gemeenten komt men van het systeem terug wegens veel te duur. Een lid van de meerderheid (toekomstig schepen van middenstand) verdedigde het project op eerder originele wijze: “In het verleden gaf ik mijn personeel geschenkbonnen voor het koopcentrum in St-Niklaas. Nu ga ik dat anders gaan regelen”. Deze uitlating deed toch wat wenkbrauwen fronsen !

De oppositie onthield zich voltallig bij de stemming. 

 

Varia:

-        Recht tegenover het Kouterplein zijn er werken bezig aan een woning. Een grote kraan bevindt zich op de openbare weg waardoor fietsers en vooral voetgangers er niet veilig langsheen kunnen. N-VA raadslid Herman Van Driessche informeerde naar de stand van zaken, gelet ook op het feit dat de schooldeuren in deze septemberdagen terug geopend zijn. Kon er bij het toestaan geen veilige passage voorzien worden ? Neen dus. De toestand is trouwens nog voor een maand verlengd.

-        Is Zele voorbereid op een stroompanne, wilde N-VA raadslid Herman Van Driessche weten. “We weten nog te weinig”, was het antwoord. Het College is er nog niet uit of er een stroomgenerator zal worden aangekocht of gehuurd. En ook andere opties moeten nog worden bekeken.   

-        N-VA raadslid Tamara Van Laere informeerde naar de stand van zaken i.v.m. de uitbating van ‘De Wiek’. Er blijkt slechts één kandidaat te zijn. Die zal het allicht ook wel worden.

 

Herman Van Driessche

Fractieleider N-VA Zele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is