Personeelsproblemen centraal op gemeenteraad

Op 28 oktober 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De jongste gemeenteraad, die van 24 oktober 2013, stond bol van de personeelsproblemen. Omwille van de manier waarop het Collega omgaat met het personeel, vond er een actie plaats van de brandweer en ambulanciers. Dit leidde zelfs tot een schorsing van de gemeenteraad. Bovendien zijn ook andere personeelsleden niet te spreken over de gang van zaken, ondermeer op het vlak van communicatie, of beter gezegd; het gebrek daaraan.

LUID PROTEST VAN BRANDWEER EN AMBULANCIERS ZORGT VOOR SCHORSING GEMEENTERAAD

De wijze waarop het College omgaat met het personeel wekt heel wat wrevel op. Niet toevallig werd de gemeenteraad ontsierd door een protestactie van brandweer en dienst 100. Ze beklaagden zich erover dat hun officieel geen enkele informatie werd medegedeeld en dat ze alles via andere wegen dienden te vernemen. Vlak voor de gemeenteraad diende een ambulancier nog zijn ontslag in. Zelfs op de raadszitting achtte de burgemeester het niet nodig om tekst en uitleg te verschaffen. Aangezien het aanhoudend tumult verder vergaderen onmogelijk maakte werd de zitting geschorst en stond de burgemeester het publiek noodgedwongen toch te woord. Zij het buiten de muren van het gemeentehuis. Vrij ongezien. Waarom niet meteen toelichting verschaft in de raadszaal zo dat iedereen kon meeluisteren?

PERSONEELSFORMATIE EN BIJHOREND PERSONEELSPLAN

Er heerst niet alleen ongenoegen bij brandweer en dienst 100 maar tevens bij omzeggens alle personeelsleden. Vooral het gebrek aan communicatie zit hen hoog. Er heerst enorme onzekerheid omtrent de verdere invulling van hun job en omtrent de toekomstkansen. Op een belangrijke personeelsvergadering was de bevoegde schepen zelfs niet eens aanwezig. Ook werden destijds mensen aangetrokken met voorspiegeling van mooie toekomstperspectieven. Thans blijken die beloftes niet te worden waargemaakt en voelen sommigen zich bekocht. N-VA stemde dan ook tegen.

VARIA

- De wielerkoers met Zele kermis is een jaarlijks hoogtepunt voor het publiek en dus ook voor de horeca. Aangezien er dit jaar regen voorspeld was werd er door een uitbater een tent geplaatst. Mag niet (meer) blijkbaar. De burgemeester beval de onmiddellijke afbraak. Zolang de middenstanders niet overeenkomen worden er geen tenten meer geplaatst, aldus de argumentatie. Aanleiding zou een conflict zijn van een andere uitbater (thans gemeenteraadslid) tijdens de vorige kermis met één van diens buren. Rare hersenkronkel. De bevoegde schepen opperde nog dat de aanvraag te laat zou zijn ingediend, maar ook die argumentatie snijdt geen hout. Hoe bedrijfsonvriendelijk zijn de liberalen eigenlijk geworden N-VA drong erop aan dat er zeker een duidelijke en bedrijfsvriendelijke regeling moet komen omtrent terrassen en het plaatsen van tenten tijdens dergelijke evenementen.

- Enkele klassen van de kouterschool hebben een maand in de kou gezeten en sommige hebben noodgedwongen tijdelijk hun intrek moeten nemen in het kapelhof. EANDIS diende leidingen aan te brengen onder een perceel, eigendom van het OCMW. Deze werken konden slechts worden aangevat na formele toestemming door de OCMW-raad. In plaats van een extra agendapunt te voorzien werd dit behandeld in de varia. Niet voldoende voor EANDIS. Aldus zijn weken verloren gegaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is