N-VA plaatste straatrellen op de agenda

Op 30 augustus 2011, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De recente gebeurtenissen in de Kloosterstraat waren de druppel die de emmer deden overlopen. Omdat er op de agenda met geen woord over werd gerept, diende N-VA een aanvullend punt in om de heikele problematiek ter discussie te stellen. Dit werd omzeggens volledig ingewilligd, wat de N-VA best tevreden stemde. 

AANVULLEND AGENDAPUNT VAN DE N-VA: AFSLUITEN KLOOSTERSTRAAT

De recente gebeurtenissen in de Kloosterstraat waren de druppel die de emmer deden overlopen. Omdat er op de agenda met geen woord over werd gerept diende N-VA een aanvullend punt in om de heikele problematiek ter discussie te stellen. De gemeente kan en mag niet tolereren dat groepen jongeren elkaar te lijf gaan met ijzeren staven en baseballknuppels. Hieraan moet dringend paal en perk worden gesteld. Dit dient te gebeuren door preventief op te treden, o.m. door verregaand overleg met alle betrokkenen, maar ook en niet in het minst door repressief op te treden en de daders onmiddellijk op te pakken en te vervolgen.

Sinds het algemene rookverbod in herbergen werd ingevoerd bevindt de jeugd zich nog meer dan voorheen buiten op de stoep en op de rijbaan. Uiteraard is dit specifiek het geval ter hoogte van het kruispunt met de Kloosterstraat en de Bunderstraat. Provocerend rijgedrag is dan ook buitengewoon gevaarlijk en zal vroeg of laat leiden tot ernstige ongevallen.

Het hoeft geen betoog dat dit provocerend rijgedrag alsmede het straatracen een doorn in het oog is van vele andere zelenaars. Zeker wanneer het gerucht de ronde doet dat de politie oogluikend toeziet tijdens de vechtpartijen. Als eerste aanzet en preventieve maatregel stelde N-VA aan de gemeenteraad voor om de Kloosterstraat vanaf het kruispunt met de Bookmolenstraat, in de weekends af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dat vroeg N-VA al tijdens de gemeenteraad van maart 2010, doch tevergeefs.

Dit keer reageerde de burgemeester evenwel totaal anders. Hij nam het idee gewoon over en pronkt er nu mee in alle media. Het aanvullend agendapunt was in de feiten reeds ingewilligd alvorens het moest gestemd worden. Tevens komt er een commissievergadering op 31/8 en komt de politieraad samen op 1/9, telkens in aanwezigheid van de korpschef. Tenslotte komen er ook nog 6 politieagenten bij. Nu kan dat plots allemaal! Een goed half jaar geleden was 1 extra agent nog te veel volgens het College.

Het debat begon vrij sereen maar geleidelijk aan liepen de gemoederen hoog op. Er was dan ook behoorlijk wat publiek komen opdagen. Uiteraard waren allen, raadsleden en publiek, het erover eens dat er hard en repressief moet worden opgetreden tegen de, al of niet beperkte, groep ‘amokmakers’. Probleem is dat dit allemaal dient te passen in het wettelijk kader en dat het gerecht niet altijd meewil. De camerabeelden vormen bijvoorbeeld geen garantie om aanhoudingen te verrichten, verdedigde de korpschef zich al in de media.

N-VA deed tijdens het debat een oproep om de wagens van straatracers in beslag te nemen.Ze dienen te worden aanzien als moordwapens. Bovendien kan het toch geen enkel probleem zijn om rijbewijzen van straatracers in te trekken.

Positief is  dat er eindelijk eens over de partijgrenzen heen wordt gedebatteerd over een prangend probleem dat elke zelenaar aangaat en waarbij echt op zoek wordt gegaan naar oplossingen. Elke fractie heeft zijn waarheid kunnen verkondigen en hopelijk zal dat ook zo zijn in de vooropgestelde commissievergadering waarop ook het publiek aanwezig kan zijn.

Uiteindelijk werd er aangaande het ingediende punt toch al een (voorlopige) consensus bereikt: de Kloosterstraat blijft minstens tot de eerstvolgende gemeenteraad afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De plaatselijke bewoners zullen via de Bunderstraat hun woningen en garages kunnen bereiken dank zij de aanwezigheid van de politie. In de volgende gemeenteraad zal er een definitieve beslissing worden genomen, rekening houdend met de bevindingen van de commissie en de politieraad. De belangen van de omwonenden en van de uitgaande jeugd zullen maximaal moeten beschermd maar desgevallend ook tegen elkaar moeten afgewogen worden. Dat wordt geen gemakkelijke oefening. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Als oppositiepartij is N-VA best tevreden dat het aanvullend agendapunt omzeggens volledig werd ingewilligd.

MASTERPLAN INDOOR SPORTINFRASTRUCTUUR

Er wordt alweer een studie gegund omtrent het sportcomplex in de Lange Akker. Kostprijs: 75.020 EUR. Weggesmeten geld. Nergens voor nodig. Er zat er trouwens nog één in het dossier. Van amper twee jaar geleden. Inzake sport en cultuur wordt er altijd maar geld uitgegeven voor studies maar er komt niks concreets. Met al dat geld had er al een infrastructuur kunnen staan. N-VA stemde dan ook tegen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is