N-VA groeit! Bruno Alens zetelt nu naast Herman Van Driessche!

Op 30 januari 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Vanaf heden is de N-VA sterker vertegenwoordigd in de gemeenteraad! Sinds de laatste gemeenteraad van 26 januari 2012 zetelt nieuwbakken N-VA-lid Bruno Alens naast Herman Van Driessche. Een verslag van de gemeenteraad, waar de N-VA fractie zich weer uiterst bedrijvig toonde, vindt u hier.

LEVEREN VAN DIENSTWAGEN VOOR DE WERFLEIDER

Na 11 jaar en 185.000 km is deze aan vervanging toe. In het dossier is er sprake van een dieselwagen.N-VA opperde dat een benzinewagen meer aangewezen is gelet op het beperkte aantal km dat deze moet bollen en op de recente evolutie van de brandstofprijzen en de belastingen.  Het zal nog eens worden bekeken. 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: SIGNALISATIE AFGEWERTKE WEGENISDOSSIERS EN AANPASSING VERKEERSREGLEMENTERING VERSCHILLENDE GEMEENTELIJKE WEGEN

Het gamma van aanpassingen bevatte ook het parkeerprobleem voor vrachtwagens in de Stokstraat.N-VA vroeg hieromtrent een afzonderlijke stemming aangezien de aanpassing dienaangaande weliswaar een verbetering is maar toch niet voldoende soelaas biedt. Het punt werd er dan ook uitgehaald en naar de commissie van 9/2/2012 verwezen.

VARIA

Aangezien de dagorde niet echt zwaar geladen was kwamen we al vlug tot de varia. N-VA toonde zich daarin alweer bijzonder ijverig.

-       De kerstverlichting liet o.a. op kerstavond schromelijk te wensen over. Op diverse plaatsen brandde ze gewoon niet.

-       De parking in de Drieputtenstraat wordt nergens met pijlen aangeduid. Hoe moeten de bestuurders die vinden? Er is een plan op komst waarbij de bewegwijzering zal verbeteren.

-       De ramen van sociale huurwoningen in de Tuinwijk worden klaarblijkelijk vervangen niettegenstaande dit reeds gebeurde een tiental jaar geleden. Nochtans werden toen PVC ramen met dubbel glas geplaatst die normaliter nog vrij intact moeten zijn. Heeft de sociale bouwmaatschappij zo’n comfortabel budget? Zal door de afgevaardigden (3 gemeenteraadsleden) nagevraagd worden.

-       Het Julie Billiartplein (Kouterkerk) is bij regen één grote zwemkom. Het gevolg van vele grote putten. Gaat er iets aan gedaan worden? Zal gebeuren.

-       Tussen de Langestraat en de verkeerslichten (Wezepoel) ligt geen enkele tegel van het voetpad nog vast. Dat is al jaren zo en wordt maar niets aan gedaan. Rolstoelgebruikers en mensen op krukken moeten er niet aan denken om er te passeren, maar ook gewone voetgangers begeven zich bij regenval op glad ijs. De heraanleg van de Kouterstraat ligt in het verschiet maar voor wanneer. Daar kan echt niet meer op gewacht worden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is