N-VA Zele haalt slaagt thuis inzake LOI!

Op 12 juni 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 24 mei haalde de N-VA haar slag thuis. Eerder drong het er al op aan om een klachtbrief te versturen naar de Staatssecretaris in verband met de federale besparingen op de opvang van asielzoekers in lokale opvanginitiatieven. Een besparing op kap van de gemeente. Een integraal verslag van de gemeenteraad, met alle andere besproken punten, vindt u terug op onderstaande link.

N-VA ZELE HAALT SLAG THUIS INZAKE LOI: GEMEENTE STUURT KLACHTBRIEF

In de vorige gemeenteraad richtte de N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche een drieledig verzoek aan het College i.v.m. de besparingsmaatregelen van de federale regering inzake de Lokale Opvanginitiatieven (LOI). Blijkens de uitleg van de burgemeester vernamen we toen dat ons OCMW op jaarbasis opdraait voor een bedrag van ca. 8.772 euro ingevolge de federale besparingen. Het bijkomend agendapunt werd volledig ingewilligd en de te versturen brief werd thans voorgelegd aan de fracties ter ondertekening. Hij zal nadien daadwerkelijk verstuurd worden aan de Staatssecretaris.

Dit keer kwam er wel iemand opdagen. We wensen hem veel succes toe al is het maar voor een korte periode. De foto met de nieuwe groep was blijkbaar niet meer aan de orde. De moeite niet meer allicht. Uit het dossier vernamen we dat de vorige kandidaat, afkomstig uit Pakistan, geen woord Nederlands kon en zelfs in het Engels communiceerde met het college. Hoe lang woonde die al in Zele?

VRIJWILLIGE BRANDWEER: VACANT VERKLAREN BETREKKING VAN EERSTE SERGEANT BIJ BEVORDERING

Op zich vormt dit punt geen probleem, ware het niet dat het behandeld werd vooraleer in de geheime zitting de beslissingen dienden te worden genomen die juist de aanleiding zijn om deze betrekking vacant te verklaren. M.a.w. men loopt hier in feite al vooruit op de feiten en gaat er al van uit dat het volgende punt zeker zal goedgekeurd worden. Misschien begrijpelijk om praktische redenen maar strikt genomen niet echt correct.

VARIA

-       N-VA wilde weten wanneer hoe en wanneer 11 juli wordt gevierd. Op 11 juli is er ‘s avonds een concert in de raadszaal van het gemeentehuis en op zondag 8 juli zijn er de gebruikelijke feestelijkheden in het park Peeters. Allen daarheen !

 -       Er staan al maanden enkele lichtpalen scheef langs onze wegen. Doen we er iets aan ? Wat de gemeentewegen betreft is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente. Op de Keltenlaan is dat het Gewest. Toch mag het gemeentebestuur eens ferm aandringen bij Eandis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is