MASKERS VALLEN AF: FORSE BELASTINGVERHOGING !!

Op 27 december 2013, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad

MASKERS VALLEN AF: FORSE BELASTINGVERHOGING !!

BUDGET 2014

Traditiegetrouw is het uitkijken geblazen naar de eerste begroting van een nieuwe coalitie. Worden de verkiezingsbeloftes waargemaakt of grotendeels ingeslikt. Wat Zele betreft geldt duidelijk de laatste keuze. Wie zich de debatten van toen nog herinnert en/of nog wat verkiezingsfolders heeft opgediept moet met verbijstering vaststellen dat de huidige coalitiepartners het omzeggens unaniem over één zaak eens waren: er komen geen belastingvermeerderingen. Want zelfs in deze tijden van crisis oogde de toestand van onze financiën vrij gezond, aldus hun argumentatie.

Het is (en blijft) een klassiek fenomeen dat liberalen voor een verkiezing steeds de mond vol hebben over belastingverminderingen maar eens aan het beleid telkens het omgekeerde blijken waar te maken. Niet de burger maar de staat leeft boven zijn stand, weet u nog? In de huidige federale regering zetten ze wat dat betreft ook weer hun beste beentje voor en gaan ze zelfs zover dat zich al verontschuldigen voor de door hen goedgekeurde en nog goed te keuren belastingverhogingen.

Tekenaar Meynen sloeg wat dat betreft de nagel op de kop enkele weken gelden.

In Zele willen ze zeker niet onderdoen. Wie herinnert zich nog onze burgervader in zijn vroegere folders.

Even citeren: ”In alles wat ik doe ga ik steeds uit van een aantal principes. Zo weet iedereen dat ik de pest heb aan belastingen en prestigeprojecten.”

“Wat wil Patrick Poppe: 1. Zo laag mogelijke belastingen “.

Diezelfde Patrick heeft, eens aan het roer, de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 12 jaar tijd doen stijgen van 900 naar 1400. Ook de opcentiemen op de personenbelasting gingen van bij zijn aantreden als burgemeester meteen fors de hoogte in van 7 naar 7,8. En dat is uiteraard niet alles.

Wat zijn partijvoorzitster pestbelastingen noemt wordt alweer kwistig aangewend om de Zeelse putten te delgen. Bovendien stapt hij plots af van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en krijgt elk gezin een milieubelasting van 55 euro door de maag gesplitst, en dat bovenop de bestaande huisvuiltaks waarvoor men thans per kilo en ophaalbeurt een pak meer moet betalen.

Zijn coalitiepartners doen overigens hun uiterste best om zijn voorbeeld te volgen. Even citeren uit de teksten van hun campagne: “Een goed doordacht beleid met zinvolle besteding van uw belastinggeld”, “Heel veel aandacht voor de portemonnee van de Zeelse burger”, “crisisbeheer met gezond verstand zonder de Zelenaar nog meer te laten betalen”. Na de verkiezingen luidde het dan al iets gematigder: “verhoging van de personenbelasting en de roerende voorheffing (bedoeld wordt onroerende voorheffing) proberen we zeker te vermijden.” Zo stond het er vlakaf te lezen!

Op de website van een andere coalitiepartner staat er zelfs vandaag nog zwart op wit:

“Met fierheid stelt … samen met de schepen van financiën vast dat we de laatste jaren in geslaagd zijn om de gemeentelijke schuldenlast af te bouwen. We behouden de afschaffing van de (pest)belastingen (retributie op reispassen, identiteitskaarten, adresveranderingen, bouwvergunningen, huwelijksboekje, …”.

Kortom, de Zeelse burger zal aanzienlijk meer in de buidel moeten tasten de komende jaren.

Zelden gezien dat de Zeelse kiezer zo kort na de verkiezingen zo schaamteloos bij de bok wordt gezet.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is