Laatste gemeenteraad huidige legislatuur

Op 18 december 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Van de laatste gemeenteraad van deze legislatuur moesten geen uitschieters meer verwacht worden. Dit bleek eens te meer tijdens de bespreking van de begroting. N-VA stemde uiteraard tegen. Voorts opperde de N-VA om eigenaars van leegstaande (winkel)panden er toe aan te zetten om hun ruimtes ter beschikking te stellen aan verenigingen en andere geïnteresseerden tijdens de eindejaarsdagen.

Een minuut stilte voor ex-schepen Philemon Van Extergem.

 

BUDGET 2013

Voor de laatste zitting van deze legislatuur moesten we geen uitschieters meer verwachten. Dit bleek des te meer bij de bespreking van de begroting. De belangrijkste vaststelling is en blijft dat het vermogen van onze gemeente met het jaar afneemt en stilaan dramatische proporties dreigt aan te nemen. Het negatief resultaat van het eigen dienstjaar bedraagt alweer 1.500.000 euro. Er mag echt niet meer getalmd worden om op een structurele manier het roer om te gooien en te zorgen voor een beter evenwicht in ontvangsten en uitgaven. Echter stellen we vast dat het college de toestand gewoon op zijn beloop laat. Nochtans zal de nieuwe coalitie uit dezelfde partijen bestaan, weliswaar aangevuld met één gestrikte ‘socialist’. Er is geen enkele plausibele reden om niet nu al voor nieuwe beleidsmaatregelen te opteren i.p.v. nog een jaar te laten verloren gaan. Niet dus. De burgemeester verschuilde zich achter de idee dat het aan het nieuwe bestuur is om maatregelen uit te werken. Dat geldt dan niet voor de vergoeding van de mandatarissen want die kregen wel al hun opslag. N-VA stemde uiteraard ook nu tegen deze begroting. O.a. omdat de verguisde ‘waterbelasting’ van toepassing blijft, hetgeen een serieuze hap in de geldbeugel van menig modaal gezin met zich meebrengt. Niet minder dan 650.000 euro moeten we ophoesten voor 2013. Ook worden er nog steeds gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing op leegstand en verwaarlozing van woningen en bedrijfsruimten geheven niettegenstaande het Hof van Cassatie bij arrest van 24 mei 2012 heeft gesteld dat deze niet wettig zijn. Voor KLJ Heikant voorziet men (slechts) een bedrag van 30.000 euro niettegenstaande dat ze daar tegen een bedrag van 250.000 euro zitten op te boksen om een nieuwe infrastructuur te bouwen. Dat is welgeteld evenveel dan hetgeen men voorziet aan gerechts – en advocatenkosten inzake het debacle rond ‘Wijnveld’.  Ook voor afgifte van administratieve stukken moeten de zelenaars (sedert 2009) ook al 12.000 euro extra ophoesten. Laten we hierbij ook nog even in herinnering brengen dat we de stijging van de personenbelasting (van 7% naar 7,8%) en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (van 900 naar 1150) ook door onze liberale burgemeester eertijds te danken hadden. Tenslotte blijven wij totaal in het ongewisse inzake de plannen en vooral het kostenplaatje van de te bouwen sportinfrastructuur.

 

 

VARIA

-  N-VA opperde om eigenaars van leegstaande (winkel)panden er toe aan te zetten om hun ruimtes ter beschikking te stellen aan verenigingen en andere geïnteresseerden tijdens de eindejaarsdagen. Deze zouden kunnen instaan voor animatie,  reclame of andere doeleinden om het centrum en de winkelstraten wat op te fleuren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is