Kloosterstraat wordt niet meer afgesloten

Op 29 september 2011, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

In de vorige gemeenteraad werd beslist om tijdelijk de Kloosterstraat af te sluiten in de weekends. Intussen werden twee commissiezittingen gehouden om de problematiek te bespreken, zoals gevraagd door N-VA. De beslissing werd echter teruggedraaid: de straat wordt nog tot en met de tweede kermisweek afgesloten, maar  daarna zou ze enkel nog afgesloten worden bij uitzonderlijke omstandigheden. N-VA stemde tegen. Lees hier het volledige verslag.

PRINCIPEBESLISSING BOOKMOLENSTRAAT, BUNDERSTRAAT EN KLOOSTERSTRAAT

In de vorige gemeenteraad werd bij unanimiteit beslist om tijdelijk de Kloosterstraat af te sluiten in de weekends. Intussen werden er twee commissiezittingen gehouden om de problematiek te bespreken met afgevaardigden van de politie, zoals gevraagd door N-VA. Ook het publiek dat vrij talrijk aanwezig was werd uitgebreid betrokken in de discussie.

Dat er strenger en kordater moet worden opgetreden tegen straatracers en alle onruststokers die voor overlast zorgen, daarover was vrijwel iedereen het eens. Auto’s van straatracers kunnen wel degelijk in beslag worden genomen zoals N-VA van in den beginne heeft gesteld. Gewezen onderzoeksrechter Freddy Troch, die tussen het publiek zat, trad deze mening volmondig bij. Intussen is, na samenspraak met de procureur, inderdaad een strenger beleid uitgestippeld en werd er al een snoodaard bij de lurven gevat. Eén zwaluw maakt de lente niet maar het is alvast een goed begin.

Waar iedereen het ook over eens was, is dat de politie in de mate van het mogelijke bestendig aanwezig moet zijn in de buurt van de Kloosterstraat tijdens de weekends. Volledige permanentie lijkt niet haalbaar. Toch zal, vooral na aanwerving van de zes extra agenten, gestreefd worden naar een vrijwel constante aanwezigheid. Goede voornemens waar ook N-VA volledig achterstaat.

De vraag stelt zich of daarmee de kous af is en er zich vanaf nu geen problemen meer zullen voordoen. Tijdens de commissiezitting van 31 augustus werden er een zevental mogelijkheden besproken om de verkeerssituatie aan te passen. Het aanbrengen van (een tweetal) palen die in de grond kunnen verdwijnen en die te bedienen zijn door een bewonerskaart, bleek het enige realistische en er gingen stemmen op om dit idee verder uit te werken. Deze optie werd echter niet weerhouden. In de gemeenteraad werd na veel wikken en wegen een eerder vaag voorstel ter goedkeuring voorgelegd. De Kloosterstraat zou tot en met de tweede kermisweek nog afgesloten blijven maar nadien terug worden opengesteld. In de toekomst zou de straat nog enkel afgesloten worden wanneer er uitzonderlijke situaties te verwachten zijn. M.a.w. alles blijft zoals het vroeger was en we moeten maar vertrouwen scheppen in het optreden van de politie. Overigens zou het paaltjessysteem, ook voor de buurtbewoners, veel handiger zijn dan de thans aangewende betonblokken, zelfs al is het dan maar voor uitzonderlijke situaties.

Deze bocht van 180 graden is grotendeels ingegeven onder druk van de buurtbewoners die zich in deze discussie niet onbetuigd lieten. Uiteraard hebben we alle begrip voor het ongemak dat zij moeten ondergaan. En laat het duidelijk zijn, er dient ook te worden opgetreden tegen de overlast die de uitgaande jeugd zelf veroorzaakt. Iedereen is gelijk voor de wet. Toch moet ook en niet in het minst rekening worden gehouden met de veiligheid van de uitgaande jeugd en of men er nu gelukkig mee is of niet, die is nu eenmaal massaal op straat aldaar tijdens lente- en de zomermaanden. Het provocerend rijgedrag zal overigens niet zo eenvoudig te beteugelen zijn door de verbalisanten.

Voor N-VA is het omgebogen voorstel van het gemeentebestuur dan ook onvoldoende. Want eigenlijk verandert er niets. Herman Van Driessche en Bruno Alens stemden dan ook tegen. De rest stemde voor.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is