Gemeenteraad loopt uit tot na middernacht

Op 4 februari 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De gemeenteraad van 31 januari liep uit tot na middernacht, onder meer door de aanduiding van de vertegenwoordigers in de verschillende instellingen, maatschappijen, intercommunales en verenigingen. Op de agenda stond ondermeer de verkavelingsaanvraag voor de Ouder Kouterdreef. De N-VA-fractie trok hard van leer tegen de gang van zaken. Een uitgebreid verslag, met de andere agendapunten, vindt u op onderstaande link.

VERKAVELINGSAANVRAAG OUDE KOUTERDREEF

Er werd een aanvraag ingediend om een stedenbouwkundige vergunning te bekomen tot het verkavelen van het terrein aan de Oude Kouterdreef. Eigenaar en aanvrager is een Zeelse bouwfirma die – om het eufemistisch uit te drukken – nogal op goeie voet staat met de burgemeester. Op zich niks mis mee. Het dossier werd zoals steeds onderworpen aan een verplicht openbaar onderzoek en dat leverde welgeteld vier bezwaren op. Niet min dus. Echter is er van deze bezwaren in het dossier niets terug te vinden en ook in de verslagen van het College ontbreekt elk spoor ervan. In het agendapunt staat enkel een zinnetje vermeld dat luidt als volgt: ‘De bezwaren zijn ongegrond en van burgerlijke aard’. Daar moeten de raadsleden, en allicht ook de rest van het college, het mee stellen. N-VA trok hard van leer tegen deze gang van zaken. Niemand van de 27 raadsleden kon zich een idee vormen over de inhoud van de bezwaren en toch werd het dossier ter stemming voorgelegd. In de toekomst zullen we dergelijke dossiers beter stofferen, aldus de burgemeester. Hoop doet leven. Niettemin werd de stemming gevraagd en omwille van principiële redenen onthield N-VA, en in feite de voltallige oppositie, zich dan ook bij deze stemming.

SUBSIDIEREGLEMENT ZWALUWEN - WIJZIGING

Er dienden enkele wijzigingen aan het reglement aangebracht. O.a. is thans voorzien dat de uitbetalingen zullen gebeuren volgens datum van indiening wanneer het begrotingskrediet overschreden wordt. N-VA merkte op dat het niet de bedoeling kan zijn dat er betrokkenen uit de boot zouden vallen en dat desgevallend de kosten naar een volgend jaar moeten kunnen doorgeschoven worden. We zorgen wel voor voldoende krediet, aldus de schepen.

VARIA

-    N-VA kaartte de problematiek van de Zeelse hondenschool aan. Deze huurt de terreinen (annex lokaal) aan de Aloïs De Beulelaan waar ook de ‘straaljagers’ voetballen. Sedert vorig jaar is de gemeente eigenaar van deze terreinen. Een andere  hondenschool, uit Dendermonde, is evenwel haar locatie aan ‘de paardenkop’ kwijt en zoekt nu naar een nieuwe locatie. N-VA wilde weten of de schepen inderdaad beide hondenscholen op dezelfde locatie wil gevestigd zien en of dat wel haalbaar is gelet op talloze praktische problemen dat zo een regeling met zich meebrengt. Immers, de Zeelse hondenschool heeft veel geïnvesteerd en heeft als huurder normaliter toch het alleenrecht om van de terreinen en vooral de kantine, waarvan de inboedel haar eigendom is, gebruik te maken. Wie zal instaan voor aangerichte schade? Deze en vele andere vragen werpen zich op. Het leidde tot een lange discussie waarna de schepen beloofde een aanvaardbare oplossing te zullen vinden voor alle betrokken partijen.

-  De twee laatste zondagen van december werden aangewend om de wekelijkse dinsdagmarkt te laten plaats vinden. Het werd telkens een gigantische flop, niet alleen omwille van de barre weersomstandigheden, maar ook wegens gebrek aan bekendheid en gebrek aan communicatie vooraf. Bovendien zijn dit uitgerekend twee koopzondagen en moet iedere kooplustige volledig rond rijden en zich verre van de markt en de winkels parkeren. Met dat weer zeker geen optie. Heeft dergelijke verschuiving nog zin? N-VA richtte de vraag naar het college en kreeg een twijfelend antwoord. We gaan dat moeten evalueren, aldus de schepen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is