Gemeenteraad: N-VA klaagt federale besparingen op kap van gemeente aan!

Op 30 april 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Tijdens de laatste gemeenteraad kaartte N-VA Zele de federale besparingen op het vlak van de lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers aan. Dezer besparing wordt afgewenteld op de gemeenten, ook zij die in het verleden vrijwillig hun verantwoordelijkheid namen. De N-VA fractie riep het OCMW (en de gemeente) dan ook op om protest aan te tekenen bij de federale regering. Een volledig verslag van de gemeenteraad vindt u hier.

N-VA KLAAGT FEDERALE BESPARINGEN OP DE KAP VAN DE GEMEENTE(N) AAN

N-VA Zele is niet te spreken over de besparingen van de federale regering op de opvang van asielzoekers in de lokale opvanginitiatieven (LOI) van het OCMW. De N-VA fractie roept het OCMW (en de gemeente) dan ook op om protest aan te tekenen bij de federale regering. Het is immers niet normaal dat OCMW’s zoals dat van Zele die in het verleden vrijwillig hun verantwoordelijkheid hebben genomen, nu de rekening gepresenteerd krijgen van een falend federaal beleid.

In afwachting van een structurele oplossing voor de asiel- en opvangcrisis, zijn LOI’s volgens de N-VA een goede manier om in opvang te voorzien. Via LOI’s bieden OCMW’s uitsluitend materiële opvang en begeleiding aan asielzoekers tijdens het verloop van hun asielprocedure. OCMW’s richten ze vrijwillig op en ontvangen in ruil een vergoeding van de federale overheid. Ondanks een recente oproep om nog vrijwillig 1.000 bijkomende LOI’s op te richten, wordt er nu op die vergoedingen bespaard.

Om te beginnen vermindert de leegstandvergoeding met ingang van 1.5.2012 van 60% naar 40%. In euro is dat van 21,79 naar 14,52.Nochtans blijven de vaste kosten even hoog, of de opvangplaats nu bezet is of tijdelijk onbezet. Erger is dat ook de vergoeding voor kinderen vanaf 1.7.2012 vermindert naar 55% van de dagvergoeding voor volwassenen. Dit kost ons OCMW 16,33 euro per dag per kind. Ook wij hebben in het verleden geïnvesteerd in grotere opvangplaatsen. Dat breekt ons nu zuur op. Ons LOI bevat 11 plaatsen waarvan er slechts 10 mogen worden ingevuld.

De N-VA fractie had dan ook een drieledig verzoek aan het College.

-       Kan er een prognose worden verstrekt omtrent de financiële impact van deze besparingsmaatregelen voor onze gemeente?

-       Gaan deze besparingen gevolgen hebben voor het LOI-beleid van het OCMW?

-       Kan er een schrijven worden gericht aan de bevoegde staatssecretaris van Asiel eN Migratie om als OCMW  ons ongenoegen te uiten?

Onze oproep viel alvast niet in dovemansoren. De burgemeester gaf uitgebreid tekst en uitleg. Hieruit bleek dat ons OCMW op jaarbasis opdraait voor een bedrag van ca. 8.772 euro ingevolge de federale besparingen. Er zal daadwerkelijk een brief naar de staatssecretaris worden verstuurd na een overlegvergadering in de loop van volgende week. Het bijkomend agendapunt van N-VA werd dus volledig ingewilligd.

Het nieuw raadslid liet weten dat hij niet wenst te zetelen zodat de zetel vacant blijft. De traditioneel voorziene groepsfoto ging dus ook niet door. Zij die speciaal naar de kapper waren geweest waar eraan voor de moeite. Exit SP.a?

VARIA

-       N-VA wilde weten waarom de belbus wel naar het ziekenhuis van Dendermonde en niet naar dat van Lokeren rijdt. Volgens de bevoegde schepen is dat een bewuste keuze van ‘De Lijn’ als besparingsmaatregel.

-       Aan de ‘veilige oversteek’ werden in het verleden graffiti aangebracht in het kader van ROPARUN.N-VA stelt voor om één en ander te laten opsmukken en te hernieuwen. Er zou een Zeels kunstenaar geïnteresseerd zijn om nieuwe graffiti aan te brengen.

-       De rommelmarkt zou definitief naar de terreinen van de Zeelse hondenschool verhuizen. Zijn er geen betere locaties? Er is nog niets beslist.

-       Bij de heraanleg van de Cesar Meeusstraat werd destijds gebruik gemaakt van Chinese hardsteen welke volgens de bevoegde schepen (toen) extra hard en degelijk zou zijn. N-VA hekelde in het verleden reeds de belabberde kwaliteit en verwees daarbij naar de afbrokkelingen die meteen zichtbaar bleken. Thans lezen we in het weekblad Knack dat de Chinese en Vietnamese import van zeer bedenkelijke kwaliteit is en slechts een zestal jaren meegaat. We zijn dus weer eens bedot.

-       Tijdens het openingsweekend van de nieuwe gebouwen van het OCMW heeft er een diefstal plaatsgevonden. De camerabeelden zouden zeer onduidelijk zijn. Dezelfde verhalen hoorden we in het verleden ook al over het industriepark. Graag sleutelen aan goed beeldmateriaal aub.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is