GEMEENTERAAD VAN 17.12.2014

Op 23 december 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

BEWONERS AVERMAAT/MEERSKANT LEZEN HUN GRIEVEN VOOR !

 

BUDGET 2015

 

Vorig jaar reeds werden de zelenaars ‘getrakteerd’ op een ganse serie nieuwe belastingen en retributies.  Hierbij werden de verkiezingsbeloftes vanwege de meerderheidspartijen schaamteloos ingeslikt. Wie zich de debatten van toen nog herinnert en/of nog wat verkiezingsfolders hebben opgediept moet met verbijstering vaststellen dat de huidige coalitiepartners het omzeggens unaniem over één zaak eens waren: er komen geen belastingvermeerderingen. Want zelfs in deze tijden van crisis oogde de toestand van onze financiën vrij gezond, aldus hun argumentatie. N-VA legde toen in de debatten duidelijk de vinger op de wonde en veegde de vloer aan met de vrij povere argumentatie die de bocht van 180 graden moest verklaren.

Uiteraard blijven al die extra belastingen ook nu in de begroting zitten waardoor we eigenlijk vrij kort konden zijn en vooral konden verwijzen naar onze tussenkomsten van toen. Wat meer is, er zijn er ondertussen nog een paar bijgekomen zoals de retributie op het uitvoeren van werken zoals rioolaansluitingen en het alweer aanzienlijk optrekken van de waterheffing (met 10%). Toch nog even herinneren: deze burgemeester heeft, eens aan het roer, de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 12 jaar tijd doen stijgen van 900 naar 1400. Ook de opcentiemen op de personenbelasting gingen van bij zijn aantreden als burgemeester meteen fors de hoogte in van 7 naar 7,8. En dat is uiteraard niet alles. Sedert vorig jaar stapte hij af van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en krijgt elk gezin een milieubelasting van 55 euro door de maag gesplitst, en dat bovenop de bestaande huisvuiltaks waarvoor men thans per kilo en ophaalbeurt een pak meer moet betalen.

Wat is er overgebleven van de verkiezingsbeloftes van de meerderheidspartijen ?

 

VARIA

 

-        De mensen van Avermaat/Meerskant zijn bijzonder misnoegd over de problematiek i.v.m. de afkoppeling van het regen- en afvalwater. Reeds in de vorige gemeenteraad werd dit aangekaart door N-VA ( Fractieleider Herman Van Driessche) en daarbij werd aangedrongen op een snel en accuraat overleg met de betrokkenen. Daar is blijkbaar niets van in huis gekomen. Een delegatie kwam voor de aanvang van de gemeenteraad een brief voorlezen die hun bezorgdheid extra in de verf zette. Nadat een verzoek om bijkomende subsidies werd weggestemd door de meerderheid pikte N-VA de draad weer op tijdens de varia. De tussenkomst resulteerde in een serie vragen die weliswaar meer technisch gericht waren. De schepen wist er duidelijk geen raad mee en werd dan maar bijgesprongen door haar voorganger. De onbeantwoorde vragen kunnen overgemaakt worden naar de bevoegde diensten, was uiteindelijk de conclusie.

-        N-VA (raadslid Gert De Kimpe) wilde weten of elk gebouw van de gemeente beschikt over een geldig EPC – attest. Verbazing alom. Het zal bekeken worden.

 

Herman Van Driessche

Fractieleider N-VA Zele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is